Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:336:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 336, 20. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.336.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 336

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
20. decembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/853/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2011 o podpise Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie

1

Európsky dohovor o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1331/2011 zo 14. decembra 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1332/2011 zo 16. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na využívanie vzdušného priestoru a prevádzkové postupy na vyhýbanie sa zrážkam vo vzduchu ( 1 )

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1333/2011 z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovuje obchodná norma pre banány, pravidlá pre overovania zhody s takýmito obchodnými normami a požiadavky na oznámenia v odvetví banánov

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1334/2011 z 19. decembra 2011, ktorým sa na rok 2012 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov za vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS) č. 3846/87

35

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1335/2011 z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

72

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/854/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2011, ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania výnimiek, keď môže Rumunsko vzniesť námietky proti preprave určitých druhov odpadu určených na činnosti zhodnotenia do Rumunska v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu [oznámené pod číslom K(2011) 9191]  ( 1 )

74

 

 

2011/855/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2011 o finančnom príspevku Únie na určité opatrenia zamerané na eradikáciu slintačky a krívačky u voľne žijúcej zveri v juhovýchodnom Bulharsku v rokoch 2011 – 2012 [oznámené pod číslom K(2011) 9225]

75

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2011/856/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 15. decembra 2011 o úľave pri dvojitom zdanení dedičstva

81

 

 

Korigendá

 

*

Koridendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2011/851/EÚ z 12. decembra 2011 o dodatočnom finančnom príspevku Únie na pokrytie nákladov Portugalska za roky 2006 a 2007 na účely boja proti Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) ( Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011 )

85

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top