EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:044:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 44, 20 februari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 44

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
20 februari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 143/2008 av den 12 februari 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1798/2003 i fråga om införande av arrangemang för administrativt samarbete och informationsutbyte vad gäller bestämmelserna i fråga om platsen för tillhandahållande av tjänster, de särskilda ordningarna och förfarandet för återbetalning av mervärdesskatt

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 144/2008 av den 19 februari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 145/2008 av den 19 februari 2008 om ändring av förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

9

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2008/8/EG av den 12 februari 2008 om ändring av direktiv 2006/112/EG med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster

11

 

*

Rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat

23

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/138/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 december 2007 om statligt stöd avseende ersättning enligt dekretet om gödsel (C 12/1999) [delgivet med nr K(2007) 6777]

29

 

 

2008/139/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 september 2007 om det statliga stödet till främjande av investeringar i rationaliseringen av vinodlingar i branta sluttningar i Rheinland-Pfalz [delgivet med nr K(2007) 4462]

31

 

 

2008/140/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2007 om statligt stöd för att främja investeringar i ett mälteri (Maltacarrión, SA) i Kastilien-León (C 48/2005) [delgivet med nr K(2007) 6897]

32

 

 

2008/141/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 september 2007 om den åtgärd C 47/2003 (f.d. NN 49/2003) som Spanien har genomfört till förmån för Izar [delgivet med nr K(2007) 4298]  (1)

33

 

 

2008/142/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 september 2007 om statligt stöd C 32/2006 (f.d. N 179/2006) som genomförts av Polen till förmån för Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA [delgivet med nr K(2007) 4310]  (1)

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top