Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:044:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 44, 20. februar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 44

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
20. februar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 143/2008 af 12. februar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1798/2003 med hensyn til indførelse af foranstaltninger til administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger i forbindelse med reglerne om leveringsstedet for tjenesteydelser, særordningerne og tilbagebetalingsproceduren for moms

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 144/2008 af 19. februar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 145/2008 af 19. februar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

9

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser

11

 

*

Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat

23

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/138/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. december 2007 om statsstøtte vedrørende kompensation i medfør af gødningsdekretet (C 12/1999) (meddelt under nummer K(2007) 6777)

29

 

 

2008/139/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. september 2007 om statsstøtte til fremme af investeringer i rationalisering af vinavl på stejle arealer i Rheinland-Pfalz (meddelt under nummer K(2007) 4462)

31

 

 

2008/140/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2007 om statsstøtte i form af investeringsstøtte til et malteri (Maltacarrión, SA) i Castilla y León (C 48/2005) (meddelt under nummer K(2007) 6897)

32

 

 

2008/141/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. september 2007 om Spaniens foranstaltning C 47/2003 (ex NN 49/2003) til fordel for Izar (meddelt under nummer K(2007) 4298)  (1)

33

 

 

2008/142/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. september 2007 om statsstøtte C 32/2006 (tidligere N 179/2006) gennemført af Polen til fordel for Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA (meddelt under nummer K(2007) 4310)  (1)

36

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets fælles aktion 2008/124/FUSP af 4. februar 2008 om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO (EUT L 42 af 16.2.2008)

39

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top