Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:044:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 44, 20. helmikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 44

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
20. helmikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 143/2008, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 1798/2003 muuttamisesta palvelujen suorituspaikkaan, erityisjärjestelmiin ja arvonlisäveron palautusmenettelyyn liittyviä sääntöjä koskevan hallinnollisen yhteistyön käyttöönoton ja tiedonvaihdon osalta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 144/2008, annettu 19 päivänä helmikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 145/2008, annettu 19 päivänä helmikuuta 2008, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 796/2004 muuttamisesta

9

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2008/8/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta

11

 

*

Neuvoston direktiivi 2008/9/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille

23

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/138/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2007, lanta-asetuksen (C 12/1999) mukaisia korvauksia koskevasta valtiontuesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6777)

29

 

 

2008/139/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä syyskuuta 2007, jyrkillä rinteillä tapahtuvan viininviljelyn järkiperäistämiseksi Rheinland-Pfalzin osavaltiossa tehtävien investointien hyväksi myönnettävästä valtiontuesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4462)

31

 

 

2008/140/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2007, valtiontuesta, jonka tarkoituksena on edistää investointeja mallastamoon (Maltacarrión, SA) Kastilian ja Leónin alueella (C 48/2005) (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6897)

32

 

 

2008/141/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä syyskuuta 2007, toimenpiteistä C 47/2003 (ex NN 49/2003), jotka Espanja on toteuttanut Izar-konsernin hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4298)  (1)

33

 

 

2008/142/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä syyskuuta 2007, valtiontuesta C 32/2006 (ex N 179/2006), jonka Puola on myöntänyt Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA -nimiselle yritykselle (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4310)  (1)

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top