EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:044:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 44, 20. február 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 44

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
20. februára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 143/2008 z 12. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1798/2003, pokiaľ ide o zavedenie mechanizmov administratívnej spolupráce a výmenu informácií v súvislosti s pravidlami o mieste poskytovania služieb, pravidlami o osobitných režimoch a pravidlami pre vrátenie dane z pridanej hodnoty

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 144/2008 z 19. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 145/2008 z 19. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

9

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb

11

 

*

Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte

23

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/138/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2007 o štátnej pomoci týkajúcej sa náhrad pridelených v rámci dekrétu o hnojive (C 12/1999) [oznámené pod číslom K(2007) 6777]

29

 

 

2008/139/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. septembra 2007 o štátnej pomoci – Podpora investícií na racionalizáciu pestovania viniča v strmých svahoch v Porýní Falcku [oznámené pod číslom K(2007) 4462]

31

 

 

2008/140/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007 o štátnej pomoci na podporu investícií do sladovne (Maltacarrión, SA) v provincii Castilla y León (C 48/2005) [oznámené pod číslom K(2007) 6897]

32

 

 

2008/141/ES

 

*

Rozhodnutie komisie z 25. septembra 2007 o opatreniach C 47/2003 (ex NN 49/2003) uplatňovaných Španielskom v prospech spoločnosti Izar [oznámené pod číslom K(2007) 4298]  (1)

33

 

 

2008/142/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo dňa 25 septembra 2007 o štátnej pomoci C 32/2006 (ex N 179/2006) poskytnutej Poľskom spoločnosti Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA [oznámené pod číslom K(2007) 4310]  (1)

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top