EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:414:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 414, 30 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 414

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
30 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2027/2006 av den 19 december 2006 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och republiken Kap Verde

1

Partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och republiken Kap Verde

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2028/2006 av den 18 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 600/2005 när det gäller godkännande av en fodertillsats, tillhörande gruppen mikroorganismer, bestående av Bacillus licheniformis DSM 5749 och Bacillus subtilis DSM 5750 ( 1 )

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2029/2006 av den 22 december 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 1538/91 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1906/90 om vissa handelsnormer för fjäderfäkött på grund av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2030/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 1607/2000, (EG) nr 1622/2000 och (EG) nr 2729/2000 om vinsektorn med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

40

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2031/2006 av den 22 december 2006 om anpassning av flera förordningar om sockermarknaden till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

43

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2032/2006 av den 21 december 2006 om fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2007 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000

58

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2033/2006 av den 21 december 2006 om fastställande av gemenskapens försäljningspriser för fiskeåret 2007 för de fiskeprodukter som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000

66

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2034/2006 av den 21 december 2006 om fastställande av referenspriser för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2007

68

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2035/2006 av den 21 december 2006 om fastställande av storleken på förädlingsstödet och schablonbidraget för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2007

72

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2036/2006 av den 21 december 2006 om fastställande av stödbeloppet vid privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2007

74

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2037/2006 av den 21 december 2006 om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 2007

75

 

*

Kommissionens direktiv 2006/140/EG av den 20 december 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för upptagande av sulfurylfluorid som verksamt ämne i bilaga I till direktivet ( 1 )

78

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 28 november 2006 om fastställande i enlighet med artikel 104.8 av att de åtgärder som Polen har vidtagit för att efterkomma rådets rekommendation i enlighet med artikel 104.7 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har visat sig vara otillräckliga

81

 

*

Rådets beslut av den 19 december 2006 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Malaysias regering om vissa luftfartsaspekter

84

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Malaysias regering om vissa luftfartsaspekter

85

 

*

Rådets beslut av den 19 december 2006 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen

95

 

 

 

*

Meddelande till läsarna (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top