Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:414:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 414, 30 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 414

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
30 december 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 2027/2006 van de Raad van 19 december 2006 betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië

1

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië

3

 

*

Verordening (EG) nr. 2028/2006 van de Commissie van 18 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 600/2005 wat betreft de vergunning voor het gebruik van het tot de groep „micro-organismen” behorende preparaat van Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750 als toevoegingsmiddel in diervoeding ( 1 )

26

 

*

Verordening (EG) nr. 2029/2006 van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1538/91 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

29

 

*

Verordening (EG) nr. 2030/2006 van de Commissie van 21 december 2006 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1607/2000, nr. 1622/2000 en nr. 2729/2000 betreffende de wijnmarkt in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

40

 

*

Verordening (EG) nr. 2031/2006 van de Commissie van 22 december 2006 tot aanpassing van verscheidene verordeningen betreffende de suikermarkt in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

43

 

*

Verordening (EG) nr. 2032/2006 van de Commissie van 21 december 2006 tot vaststelling, voor het visseizoen 2007, van de ophoudprijzen en de verkoopprijzen van de Gemeenschap voor de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten

58

 

*

Verordening (EG) nr. 2033/2006 van de Commissie van 21 december 2006 tot vaststelling van de communautaire verkoopprijzen voor de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten voor het visseizoen 2007

66

 

*

Verordening (EG) nr. 2034/2006 van de Commissie van 21 december 2006 tot vaststelling van de referentieprijzen voor bepaalde visserijproducten voor het visseizoen 2007

68

 

*

Verordening (EG) nr. 2035/2006 van de Commissie van 21 december 2006 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel en van de forfaitaire premie voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2007

72

 

*

Verordening (EG) nr. 2036/2006 van de Commissie van 21 december 2006 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor particuliere opslag van bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2007

74

 

*

Verordening (EG) nr. 2037/2006 van de Commissie van 21 december 2006 betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde van de in het visseizoen 2007 uit de markt genomen visserijproducten die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de financiële vergoeding en het hierop betrekking hebbende voorschot

75

 

*

Richtlijn 2006/140/EG van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde sulfurylfluoride als werkzame stof in bijlage I van die richtlijn op te nemen ( 1 )

78

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Beschikking van de Raad van 28 november 2006 waarbij overeenkomstig artikel 104, lid 8, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap wordt vastgesteld dat de maatregelen die Polen in reactie op de aanbeveling van de Raad op grond van artikel 104, lid 7, van het Verdrag heeft genomen, ontoereikend blijken te zijn

81

 

*

Besluit van de Raad van 19 december 2006 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Maleisië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

84

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Maleisië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

85

 

*

Besluit van de Raad van 19 december 2006 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en garanties voor projecten buiten de Gemeenschap

95

 

 

 

*

Bericht aan de lezers (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top