EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:414:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 414, 30. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 414

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
30. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2027/2006 af 19. december 2006 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde

1

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2028/2006 af 18. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 600/2005 for så vidt angår godkendelsen af præparatet af Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750, der tilhører gruppen »mikroorganismer«, som fodertilsætningsstof ( 1 )

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2029/2006 af 22. december 2006 om tilpasning af forordning (EØF) nr. 1538/91 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2030/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1607/2000, (EF) nr. 1622/2000 og (EF) nr. 2729/2000 vedrørende vinsektoren som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

40

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2006 af 22. december 2006 om tilpasning af en række forordninger for sukkermarkedet på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

43

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2006 af 21. december 2006 om fastsættelse for fangståret 2007 af EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for de fiskerivarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

58

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2033/2006 af 21. december 2006 om fastsættelse for fangståret 2007 af EF-salgspriser for de fiskerivarer, der er anført i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

66

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2034/2006 af 21. december 2006 om fastsættelse for fangståret 2007 af referencepriser for visse fiskevarer

68

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2035/2006 af 21. december 2006 om fastsættelse for fangståret 2007 af prolongationsstøtten og den faste støtte for visse fiskerivarer

72

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2036/2006 af 21. december 2006 om fastsættelse for fangståret 2007 af støtten til privat oplagring af visse fiskerivarer

74

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2037/2006 af 21. december 2006 om fastsættelse for fiskerivarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2007, af de standardværdier, som indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud

75

 

*

Kommissionens direktiv 2006/140/EF af 20. december 2006 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage sulfurylfluorid som et aktivt stof i bilag I hertil ( 1 )

78

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 28. november 2006 om konstatering i overensstemmelse med artikel 104, stk. 8, af, at de foranstaltninger, som Polen har truffet til opfølgning af Rådets henstilling i overensstemmelse med artikel 104, stk. 7, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er utilstrækkelige

81

 

*

Rådets afgørelse af 19. december 2006 om undertegnelse og foreløbig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Malaysias regering om visse aspekter af lufttrafik

84

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Malaysias regering om visse aspekter af lufttrafik

85

 

*

Rådets afgørelse af 19. december 2006 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Fællesskabet

95

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top