EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:414:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 414, 30. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 414

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
30. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2027/2006 z 19. decembra 2006 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou

1

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2028/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 600/2005, pokiaľ ide o povolenie doplnkovej látky do krmív Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 patriacej do skupiny mikroorganizmov ( 1 )

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2029/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje nariadenie (EHS) č. 1538/91, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1906/90 o určitých obchodných normách pre hydinové mäso

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2030/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1607/2000, (ES) č. 1622/2000 a (ES) č. 2729/2000 týkajúce sa sektoru vína z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii

40

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2031/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa upravuje niekoľko nariadení týkajúcich sa trhu s cukrom z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii

43

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2032/2006 z 21. decembra 2006 o stanovení cien za stiahnutie z trhu a predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2007

58

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2033/2006 z 21. decembra 2006 o stanovení predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2007

66

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2034/2006 z 21. decembra 2006 o stanovení referenčných cien určitých produktov rybného hospodárstva na rybársky rok 2007

68

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2035/2006 z 21. decembra 2006 o stanovení výšky pomoci pri prevode a paušálnej pomoci na určité produkty rybného hospodárstva na rybársky rok 2007

72

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2036/2006 z 21. decembra 2006 o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie určitých produktov rybného hospodárstva v rybárskom roku 2007

74

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2037/2006 z 21. decembra 2006 o stanovení štandardných hodnôt, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej kompenzácie a jej preddavku vzhľadom na produkty rybného hospodárstva stiahnuté z trhu počas rybárskeho roka 2007

75

 

*

Smernica Komisie 2006/140/ES z 20. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES tým, že sa do prílohy I tejto smernice zaradí fluorid sulfurylu ako aktívna látka ( 1 )

78

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. novembra 2006, v ktorom sa v súlade s článkom 104 ods. 8 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva stanovuje, že Poľsko v reakcii na odporúčania Rady v súlade s článkom 104 ods. 7 zmluvy neprijalo dostatočne účinné opatrenia

81

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. decembra 2006 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Malajzie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

84

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Malajzie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

85

 

*

Rozhodnutie Rady, z 19. decembra 2006, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka Spoločenstva na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Spoločenstva

95

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top