EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:246:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 246, 28 juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 246

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
28 juli 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 525:e plenarsession den 26–27 april 2017

2017/C 246/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Kvinnor och transporter – plattform för förändring (förberedande yttrande på begäran av kommissionen)

1

2017/C 246/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Digitalisering och innovativa affärsmodeller inom den europeiska finanssektorn: inverkan på sysselsättningen och kunderna (yttrande på eget initiativ)

8


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 525:e plenarsession den 26–27 april 2017

2017/C 246/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier [COM(2017) 68 final – 2017/0024 (NLE)]

18

2017/C 246/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 [COM(2016) 825 final – 2016/0413 (COD)]

22

2017/C 246/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 och (EU) 2016/1624 [COM(2016) 731 final – 2016/0357(COD)]

28

2017/C 246/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013 [COM(2016) 759 final – 2016/0375/(COD)]

34

2017/C 246/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [COM(2016) 761 final – 2016/376 (COD)]

42

2017/C 246/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda [COM(2016) 765 final – 2016/0381 (COD)]

48

2017/C 246/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) [COM(2016) 767 final – 2016/0382 (COD)]

55

2017/C 246/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken – Ren energi för alla i EU [COM(2016) 860 final]

64

2017/C 246/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid [COM(2016) 740 final]

71


SV

 

Top