EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:246:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 246, 2017 m. liepos 28 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 246

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. liepos 28d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

525-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2017 m. balandžio 26–27 D.

2017/C 246/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Moterys ir transportas – Permainų platforma (tiriamoji nuomonė Komisijos prašymu)

1

2017/C 246/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Skaitmeninimas ir inovatyvūs verslo modeliai Europos finansų sektoriuje, poveikis užimtumui ir klientams“ (nuomonė savo iniciatyva)

8


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

525-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2017 m. balandžio 26–27 D.

2017/C 246/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (COM(2017) 68 final – 2017/0024 (NLE))

18

2017/C 246/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 (COM(2016) 825 final – 2016/0413 (COD))

22

2017/C 246/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/794 ir (ES) 2016/1624 (COM(2016) 731 final – 2016/0357 (COD))

28

2017/C 246/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energetikos sąjungos valdymo kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (COM(2016) 759 final – 2016/0375/(COD))

34

2017/C 246/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo“(COM(2016) 761 final, 2016/0376/(COD))

42

2017/C 246/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (COM(2016) 765 final – 2016/0381 (COD))

48

2017/C 246/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) (COM(2016) 767 final – 2016/0382 (COD))

55

2017/C 246/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Švari energija visiems europiečiams““(COM(2016) 860 final)

64

2017/C 246/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas nuomonė „Pasiūlymas dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis““(COM(2016) 740 final)

71


LT

 

Top