Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:246:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 246, 2017. gada 28. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 246

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 28. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 525. plenārsesija 2017. gada 26. un 27. aprīlī

2017/C 246/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sievietes un transporta nozare – Pārmaiņu platforma” (izpētes atzinums pēc Komisijas pieprasījuma)

1

2017/C 246/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Digitalizācija un inovatīvi uzņēmējdarbības modeļi Eiropas finanšu nozarē, ietekme uz nodarbinātību un klientiem” (pašiniciatīvas atzinums)

8


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 525. plenārsesija 2017. gada 26. un 27. aprīlī

2017/C 246/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu”(COM(2017) 68 final – 2017/0024 (NLE))

18

2017/C 246/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības teritorijā ievestās naudas vai no tās izvestās naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu”(COM(2016) 825 final – 2016/0413 (COD))

22

2017/C 246/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas ceļošanas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2016/794 un Regulu (ES) 2016/1624”(COM(2016) 731 final – 2016/0357 (COD))

28

2017/C 246/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību un ar ko groza Direktīvu 94/22/EK, Direktīvu 98/70/EK, Direktīvu 2009/31/EK, Regulu (EK) Nr. 663/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009, Direktīvu 2009/73/EK, Padomes Direktīvu 2009/119/EK, Direktīvu 2010/31/ES, Direktīvu 2012/27/ES, Direktīvu 2013/30/ES un Padomes Direktīvu (ES) 2015/652 un atceļ Regulu (ES) Nr. 525/2013”(COM(2016) 759 final – 2016/0375 (COD))

34

2017/C 246/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti”(COM(2016) 761 final – 2016/0376/(COD))

42

2017/C 246/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti”(COM(2016) 765 final – 2016/0381 (COD))

48

2017/C 246/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija)”(COM(2016) 767 final – 2016/0382 (COD))

55

2017/C 246/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā””(COM(2016) 860 final)

64

2017/C 246/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums jaunam Eiropas Konsensam par attīstību “Mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne””(COM(2016) 740 final)

71


LV

 

Top