EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:246:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 246, 28. juuli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 246

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
28. juuli 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

komitee täiskogu 525. istungjärk 26.–27. aprillil 2017

2017/C 246/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Naised ja transport – muutuste platvorm“ (Euroopa Komisjoni taotlusel koostatud ettevalmistav arvamus)

1

2017/C 246/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Digiteerimine ja uuenduslikud majandusmudelid Euroopa finantssektoris, mõju tööhõivele ja klientidele“ (omaalgatuslik arvamus)

8


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

komitee täiskogu 525. istungjärk 26.–27. aprillil 2017

2017/C 246/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta“[COM(2017) 68 final – 2017/0024 (NLE)]

18

2017/C 246/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha kontrollimise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005“[COM(2016) 825 final – 2016/0413 (COD)]

22

2017/C 246/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/794 ja (EL) 2016/1624“[COM(2016) 731 final 2016/0357(COD)]

28

2017/C 246/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse energialiidu juhtimist ja millega muudetakse direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ ja 2009/31/EÜ, määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiive 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 525/2013“[COM(2016) 759 final – 2016/0375/(COD)]

34

2017/C 246/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL energiatõhususe kohta“[COM(2016) 761 final – 2016/0376/(COD)]

42

2017/C 246/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta“[COM(2016) 765 final – 2016/0381 (COD)]

48

2017/C 246/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud)“[COM(2016) 767 final – 2016/0382 (COD)]

55

2017/C 246/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ja Euroopa Investeerimispangale „Puhas energia kõikidele eurooplastele““[COM(2016) 860 final]

64

2017/C 246/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek uue Euroopa konsensuse kohta arengu küsimuses „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik““[COM(2016) 740 final]

71


ET

 

Top