Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0210

Povzetek sodbe

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 20. maja 2010.
Scott SA in Kimberly Clark SAS proti Ville d'Orléans.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Cour administrative d'appel de Nantes - Francija.
Državna pomoč - Uredba (ES) št. 659/1999 - Člen 14(3) - Vračilo pomoči - Načelo učinkovitosti - Nalogi za izterjavo, ki vsebujejo napako obličnosti - Razveljavitev.
Zadeva C-210/09.

Keywords
Summary

Keywords

Pomoči, ki jih dodelijo države – Zagotovitev vračila nezakonite pomoči – Uporaba nacionalnega prava – Pogoji in meje

(člen 88 ES; Uredba Sveta št. 659/1999, člen 14(3))

Summary

Člen 14(3) Uredbe št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena [88] Pogodbe ES je treba razlagati tako, da v okoliščinah, v katerih so bili zneski, ki ustrezajo zadevni pomoči, že vrnjeni, ne nasprotuje temu, da upravni sodnik zaradi napake obličnosti razveljavi naloge za izterjavo, izdane za vračilo nezakonite državne pomoči, kadar nacionalno pravo zagotavlja možnost odprave te napake obličnosti. Vendar ta določba nasprotuje temu, da bi bili ti zneski, čeprav samo začasno, znova izplačani upravičencu do te pomoči.

Člen 14(3) Uredbe št. 659/1999 odseva namreč zahteve načela učinkovitosti, v skladu s katerim lahko država članica, ki mora na podlagi odločbe Komisije zagotoviti vračilo nezakonite pomoči, izbere postopke, s katerimi bo izpolnila to obveznost, če izbrani ukrepi niso v nasprotju z obsegom in učinkovitostjo prava Unije.

Nadzor formalne zakonitosti naloga za izterjavo, izdanega za vračilo nezakonite državne pomoči, ki ga opravi nacionalno sodišče, in morebitno razveljavitev tega naloga, ker zahteve obličnosti iz nacionalnega prava niso bile izpolnjene, je treba šteti zgolj za izraz učinkovitega sodnega varstva, ki je splošno načelo prava Unije. Vendar bi lahko taka razveljavitev načeloma ustvarila pravico za upravičenca do pomoči, ki je pridobil korist, da na podlagi nacionalnega prava zahteva, naj se mu znova izplačajo zneski, ki ustrezajo že povrnjeni pomoči. Nacionalno pravo mora zato imeti potrebne mehanizme, ki preprečujejo, da bi razveljavitev naloga za izterjavo samodejno povzročila takojšno povrnitev zneska, ki ga je plačal zavezanec v skladu s tem nalogom. Pristojni organ mora torej biti v položaju, da odpravi napako obličnosti v nalogu, ne da bi bil zavezan, niti začasno, upravičencu nezakonite pomoči še enkrat izplačati zneske, povrnjene na podlagi navedenega naloga.

(Glej točke 20, 21, od 25 do 27 in 33 ter izrek.)

Top