Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0210

Az ítélet összefoglalása

A Bíróság (harmadik tanács) 2010. május 20-i ítélete.
Scott SA és Kimberly Clark SAS kontra Ville d'Orléans.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour administrative d'appel de Nantes - Franciaország.
Állami támogatás - 659/1999 rendelet - 14. cikk (3) bekezdés - A támogatás visszatérítése - A tényleges érvényesülés elve - Alaki hibában szenvedő fizetési felszólítások - Megsemmisítés.
C-210/09. sz. ügy.

Keywords
Summary

Keywords

Államok által nyújtott támogatások – Jogellenes támogatás visszatéríttetése – A nemzeti jog alkalmazása – Feltételek és korlátok

(EK 88. cikk; 659/1999 tanácsi rendelet, 14. cikk, (3) bekezdés)

Summary

Az EK‑Szerződés [88.] cikke alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet 14. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a jogellenes állami támogatás visszatéríttetése érdekében kibocsátott fizetési felszólítások nemzeti bíróság általi, alaki hiba miatt történő megsemmisítése olyan esetben, amikor a szóban forgó támogatásnak megfelelő összeget már visszatérítették, amennyiben ezen alaki hiba orvoslását a nemzeti jog biztosítja. Azonban e rendelkezéssel ellentétes ezen összegeknek a támogatás kedvezményezettjei számára történő újbóli – akár csak ideiglenes – kifizetése.

A 659/1999 rendelet 14. cikkének (3) bekezdése a hatékony érvényesülés elvét tükrözi, amely szerint az a tagállam, amely a Bizottság határozata értelmében köteles a jogellenes állami támogatás visszatéríttetésére, szabadon választhatja meg, hogy milyen módon hajtja végre e kötelezettséget, feltéve hogy a választott intézkedések nem sértik az uniós jog alkalmazási körét és hatékonyságát.

Egy jogellenes állami támogatás visszatéríttetése érdekében kibocsátott fizetési felszólítás alaki jogszerűségének nemzeti bíróság általi felülvizsgálata, és e felszólítás esetleges megsemmisítése azon okból, hogy a nemzeti jog követelményeit nem teljesítették, úgy tekintendő, mint az általános uniós jogelvnek minősülő hatékony bírói jogvédelem elvének egyszerű kifejezése. Az ilyen megsemmisítés ugyanakkor főszabályként a támogatás pernyertes kedvezményezettjénél jogot keletkeztethet arra, hogy a nemzeti jog alapján kérje a támogatás már visszatérített összegének számára történő újbóli kifizetését. Ekképpen a nemzeti jognak rendelkeznie kell az annak elkerülése érdekében szükséges eszközökkel, hogy egy fizetési felszólítás megsemmisítése automatikusan a felszólításnak való megfelelés okán az adós által visszatérített összeg azonnali visszafizetését vonja maga után. Így a hatáskörrel rendelkező hatóságnak anélkül kell tudnia orvosolni az említett felszólítások hibáit, hogy a jogellenes támogatás kedvezményezettje részére, akárcsak ideiglenesen is, vissza kelljen fizetni az általa az említett fizetési felszólítás végrehajtásaként visszatérített összegeket.

(vö. 20., 21., 25–27., 33. pont és a rendelkező rész)

Top