EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2596

Uredba Sveta (ES) št. 2596/2000 dne 27. novembra 2000 o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 o uvedbi eura

OJ L 300, 29.11.2000, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 262 - 263
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 262 - 263
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 262 - 263
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 262 - 263
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 262 - 263
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 262 - 263
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 262 - 263
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 262 - 263
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 262 - 263

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2006; implicitno zavrnjeno 32005R2169

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2596/oj

32000R2596Uradni list L 300 , 29/11/2000 str. 0002 - 0003


Uredba Sveta (ES) št. 2596/2000

dne 27. novembra 2000

o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 o uvedbi eura

SVET EVROPSKE UNIJE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 123(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke [3],

(1) Uredba Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura [4] omogoča, da se z eurom zamenjajo valute tistih držav članic, ki so izpolnile zahtevane pogoje za sprejem enotne valute, takrat ko je Skupnost vstopila v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije. Ta uredba vključuje tudi pravila, ki se uporabljajo za enote nacionalnih valut teh držav članic v prehodnem obdobju, ki se konča 31. decembra 2001, in pravila o bankovcih in kovancih.

(2) Odločba Sveta 98/317/ES z dne 3. maja 1998 je v skladu s členom 121(4) Pogodbe [5] določila, da Grčija ni izpolnila zahtevanih pogojev za sprejem enotne valute.

(3) Na podlagi Odločbe Sveta 2000/427/ES z dne 19. junija 2000 in v skladu s členom 122(2) Pogodbe o sprejemu enotne valute, ki jo sprejme Grčija na dan 1. januarja 2001 [6], zdaj Grčija izpolnjuje zahtevane pogoje, tako da se odstopanje v korist Grčije odpravi z začetkom veljavnosti od 1. januarja 2001.

(4) Uvedba eura v Grčiji zahteva razširitev določb o uvedbi eura, ki se uporabljajo v državah članicah, v katerih je bil euro uveden takrat, ko je Skupnost vstopila v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije, na Grčijo.

(5) Za države članice, katerih valuto je zamenjal euro po dnevu, ko je Skupnost vstopila v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije, se mora opredelitev "enote nacionalne valute" nanašati na enoto valute države članice, ki je bila opredeljena neposredno pred uvedbo eura v tej državi članici.

(6) Pri Grčiji določbe prehodnega obdobja veljajo od 1. januarja 2001 -

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi (ES) št. 974/98:

1. Člen 1 se spremeni, kot sledi:

(a) v prvi alinei se med besedi "Nemčija" in "Španija" vstavi beseda "Grčija";

(b) na koncu tretje alinee se dodajo besede "ali v skladu z odstavkom 5 navedenega člena";

(c) na koncu pete alinee se doda "ali, odvisno od primera, na dan, preden euro nadomesti valuto države članice, ki je sprejela euro pozneje".

2. Prvi stavek člena 2 se nadomesti z naslednjim:"Od 1. januarja 1999 je euro valuta vseh sodelujočih držav članic razen Grčije. Od 1. januarja 2001 je euro valuta Grčije.";

3. Na koncu člena 9 se doda naslednje: "ali, v primeru Grčije, do vključno 31. decembra 2000".

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2001.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 27. novembra 2000

Za Svet

Predsednik

L. Fabius

[1] UL C 177 E, 27.6.2000, str. 98.

[2] Mnenje predloženo 16. junija 2000 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 177, 27.6.2000, str. 11.

[4] UL L 139, 11.5 1998, str. 1.

[5] UL L 139, 11.5.1998, str. 30.

[6] UL L 167, 7.7.2000, str. 19.

--------------------------------------------------

Top