Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:300:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 300, 29 november 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 300
43 årgången
29 november 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2595/2000 av den 27 november 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1103/97 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron 1
*Rådets förordning (EG) nr 2596/2000 av den 27 november 2000 om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron 2
Kommissionens förordning (EG) nr 2597/2000 av den 28 november 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 2598/2000 av den 28 november 2000 om fastställande för år 2001 av de årliga kvantiteter som inom ramen för tullkvoterna och kvantiteten traditionella AVS-bananer skall tilldelas nya aktörer 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 2599/2000 av den 28 november 2000 om fastställande av vissa riktkvantiteter och individuella begränsningar för utfärdande av importlicenser för import av bananer till gemenskapen för första kvartalet 2001, inom ramen för tullkvoterna och kvantiteten traditionella AVS-bananer 8
Kommissionens förordning (EG) nr 2600/2000 av den 28 november 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2553/2000 om leveranser av spannmål som livsmedelsbistånd 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 2601/2000 av den 17 november 2000 om fastställande av detaljerade genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 2494/95 när det gäller tidpunkten för införande av konsumentpriser i harmoniserade konsumentprisindex (1) 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 2602/2000 av den 17 november 2000 om fastställande av detaljerade genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 2494/95 om minimistandarder för behandlingen av prisnedsättningar i harmoniserade konsumentprisindex (1) 16
*Kommissionens direktiv 2000/72/EG av den 22 november 2000 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 93/31/EEG om stöd för tvåhjuliga motorfordon (1) 18
*Kommissionens direktiv 2000/73/EG av den 22 november 2000 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 93/92/EEG om montering av belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon (1) 20
*Kommissionens direktiv 2000/74/EG av den 22 november 2000 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 93/29/EEG om identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och trehjuliga motorfordon (1) 24

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/743/EC
*Kommissionens beslut av den 28 november 2000 om ändring av beslut 2000/598/EG om vissa skyddsåtgärder mot bluetongue på Sardinien, och beslut 2000/685/EG om vissa åtgärder mot bluetongue på Sicilien och i Kalabrien [delgivet med nr K(2000) 3561] (1) 28
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top