EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:160:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 160, 26. júna 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 160

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
26. júna 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1219 zo 17. mája 2023, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, pokiaľ ide o doplnenie Nigérie a Juhoafrickej republiky do tabuľky v bode I prílohy a vypustenie Kambodže a Maroka z uvedenej tabuľky ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1220 zo 16. júna 2023, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Lesachtaler Brot“ (CHZO)]

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1221 z 19. júna 2023, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Pită de Pecica“ (CHZO)]

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1222 z 19. júna 2023, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Strachitunt“ (CHOP)]

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1223 z 19. júna 2023, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie chráneného zemepisného označenia [„Carota dell'Altopiano del Fucino“ (CHZO)]

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1224 z 19. júna 2023, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Riviera Ligure“ (CHOP)]

10

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1225 z 22. júna 2023 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore vinohradníctva a vinárstva v určitých členských štátoch a ktoré sa odchyľujú o delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1149

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1226 z 22. júna 2023, ktorým sa menia prílohy V, XIV a XV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Kanady, Čile, Spojeného kráľovstva v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie ( 1 )

19

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/1227 z 20. júna 2023 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v komisii zriadenej Dohovorom o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku, pokiaľ ide o zmeny rozhodnutia OSPAR 2021/01 o zriadení chránenej morskej oblasti Severoatlantického prúdu a chránenej morskej oblasti Evlanov a odporúčania OSPAR 2021/01 o spravovaní chránenej morskej oblasti Severoatlantického prúdu a chránenej morskej oblasti Evlanov

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1228 zo 7. júna 2023 o uplatniteľnosti článku 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ na zadávanie zákaziek na činnosť súvisiacu so službami expresného doručovania balíkov v Litve [oznámené pod číslom C(2023) 3641]  ( 1 )

33

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1229 zo 7. júna 2022 o štátnej pomoci SA.58101 (2020/C ex 2020/N) a SA.62043 (2021/C ex 2021/N), ktorú Portugalsko plánuje poskytnúť na záchranu a reštrukturalizáciu skupiny SATA [oznámené pod číslom C(2023) 3816]  ( 1 )

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top