EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:160:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 160, 26. kesäkuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 160

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
26. kesäkuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/1219, annettu 17 päivänä toukokuuta 2023, delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta lisäämällä Nigeria ja Etelä-Afrikka liitteessä olevan I kohdan taulukkoon ja poistamalla Kambodža ja Marokko kyseisestä taulukosta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1220, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2023, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Lesachtaler Brot” (SMM))

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1221, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2023, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Pită de Pecica” (SMM))

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1222, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2023, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Strachitunt” (SAN))

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1223, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2023, suojatun maantieteellisen merkinnän eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Carota dell’Altopiano del Fucino” (SMM))

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1224, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2023, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Riviera Ligure” (SAN))

10

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/1225, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2023, tietyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 säännöksistä poikkeavista väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä viinialan markkinahäiriöiden korjaamiseksi tietyissä jäsenvaltioissa sekä komission delegoidusta asetuksesta (EU) 2016/1149 poikkeavista väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1226, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V, XIV ja XV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kanadaa, Chileä ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua ( 1 )

19

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/1227, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2023, Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelua koskevalla yleissopimuksella perustetussa komissiossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta Pohjois-Atlantin virran ja Evlanovin altaan merisuojelualueen perustamisesta annetun OSPAR-päätöksen 2021/01 sekä Pohjois-Atlantin virran ja Evlanovin altaan merisuojelualueen hallinnointia koskevan OSPAR-suosituksen 2021/01 muuttamiseen

31

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/1228, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan sovellettavuudesta pikapakettipalveluihin liittyvää toimintaa koskevien hankintasopimusten tekemiseen Liettuassa (tiedoksiannettu numerolla C(2023) 3641)  ( 1 )

33

 

*

Komission päätös (EU) 2023/1229, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2022, valtiontuesta SA.58101 (2020/C) (ex 2020/N) ja SA.62043 (2021/C) (ex 2021/N), jonka Portugali aikoo toteuttaa SATA-konsernin pelastamiseksi ja rakenneuudistuksen toteuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 3816)  ( 1 )

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top