EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:141:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 141, 1. júna 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 141

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
1. júna 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/928 z 29. mája 2017, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska dočasne zakazuje lov tresky tmavej v oblasti VI a vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón Vb, XII a XIV

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/929 z 31. mája 2017, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pre rybolov záťahovými sieťami ovládanými z lode v pobrežných vodách Grécka

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/930 z 31. mája 2017 o povolení prípravku z mikroorganizmu kmeňa DSM 11798 čeľade Coriobacteriaceae ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy vtákov, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1016/2013 ( 1 )

6

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/931 z 31. mája 2017, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 19. mája 2017 do 26. mája 2017 v rámci colných kvót otvorených vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2081 pre niektoré obilniny s pôvodom na Ukrajine

10

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/932 z 23. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

12

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/933 zo 16. novembra 2016 o všeobecnom rámci pre delegovanie rozhodovacích právomocí vo vzťahu k právnym nástrojom v oblasti dohľadu (ECB/2016/40)

14

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/934 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2016/41)

18

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/935 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a posúdení požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť (ECB/2016/42)

21

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/936 z 23. mája 2017 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (ECB/2017/16)

26

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/937 z 23. mája 2017 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2017/17)

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top