EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:135:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 135, 30. máj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.135.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 135

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
30. mája 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 449/2009 z 29. mája 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 450/2009 z 29. mája 2009 o aktívnych a inteligentných materiáloch a predmetoch, ktoré majú prísť do styku s potravinami (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 451/2009 z 29. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 452/2009 z 29. mája 2009, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1898/2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 453/2009 z 29. mája 2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. júna 2009

16

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/414/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. apríla 2009 o existencii nadmerného deficitu vo Francúzsku

19

 

 

2009/415/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. apríla 2009 o existencii nadmerného deficitu v Grécku

21

 

 

2009/416/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. apríla 2009 o existencii nadmerného deficitu v Írsku

23

 

 

2009/417/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. apríla 2009 o existencii nadmerného deficitu v Španielsku

25

 

 

2009/418/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. mája 2009, ktorým sa vymenúva jedna estónska členka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

27

 

 

2009/419/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. mája 2009, ktorým sa vymenúva jeden belgický člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

28

 

 

Komisia

 

 

2009/420/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/133/ES, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje dočasné prijatie ďalších opatrení proti šíreniu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) v súvislosti s oblasťami v Portugalsku okrem oblastí, v ktorých jeho výskyt nie je známy [oznámené pod číslom K(2009) 3868]

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top