EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:135:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 135, 2009. gada 30. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.135.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 135

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 30. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 449/2009 (2009. gada 29. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 450/2009 (2009. gada 29. maijs) par aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 451/2009 (2009. gada 29. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2006, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 452/2009 (2009. gada 29. maijs), ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 453/2009 (2009. gada 29. maijs), ar ko nosaka no 2009. gada 1. jūnija piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

16

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/414/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 27. aprīlis) par pārmērīgu budžeta deficītu Francijā

19

 

 

2009/415/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 27. aprīlis) par pārmērīgu budžeta deficītu Grieķijā

21

 

 

2009/416/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 27. aprīlis) par pārmērīgu budžeta deficītu Īrijā

23

 

 

2009/417/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 27. aprīlis) par pārmērīgu budžeta deficītu Spānijā

25

 

 

2009/418/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums, (2009. gada 25. maijs), ar ko ieceļ amatā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Igaunijas

27

 

 

2009/419/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 25. maijs), ar ko ieceļ amatā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Beļģijas

28

 

 

Komisija

 

 

2009/420/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 28. maijs), ar kuru groza Lēmumu 2006/133/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt īslaicīgus papildu pasākumus pret Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priedes koksnes nematode) izplatību tajās Portugāles teritorijās, kurās iespējama tās izplatība (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3868)

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top