EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:135:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 135, 30 май 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.135.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 135

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
30 май 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 449/2009 на Комисията от 29 май 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 450/2009 на Комисията от 29 май 2009 година относно активните и интелигентните материали и предмети, предназначени за контакт с храни (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 451/2009 на Комисията от 29 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2006 за формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

12

 

*

Регламент (ЕО) № 452/2009 на Комисията от 29 май 2009 година за отмяна на Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на Общността на сметана, масло и концентрирано масло

15

 

 

Регламент (ЕО) № 453/2009 на Комисията от 29 май 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 юни 2009 година

16

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/414/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 април 2009 година относно наличието на прекомерен дефицит във Франция

19

 

 

2009/415/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 април 2009 година относно наличието на прекомерен дефицит в Гърция

21

 

 

2009/416/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 април 2009 година относно наличието на прекомерен дефицит в Ирландия

23

 

 

2009/417/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 април 2009 година относно наличието на прекомерен дефицит в Испания

25

 

 

2009/418/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 25 май 2009 година за назначаване на един член от Естония в Европейския икономически и социален комитет

27

 

 

2009/419/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 25 май 2009 година за назначаване на един член от Белгия в Европейския икономически и социален комитет

28

 

 

Комисия

 

 

2009/420/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 май 2009 година за изменение на Решение 2006/133/ЕО относно изискване към държавите-членки временно да вземат допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) по отношение на области в Португалия, различни от тези, в които е известно, че заболяването не се среща (нотифицирано под номер C(2009) 3868)

29

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top