EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:295:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 295, 04. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.295.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 295

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
4. decembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Rada

2009/C 295/01

Uznesenie Rady z 30. novembra 2009 o pláne na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní (1)

1

 

STANOVISKÁ

 

Komisia

2009/C 295/02

Stanovisko Komisie z 30. novembra 2009 týkajúce sa plánu na úpravu likvidácie rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká v zariadení na spracovanie odpadu a kvapalného odpadu STED nachádzajúcom sa vo Francúzsku v lokalite Cadarache, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

4


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 295/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5641 – APOLLO/PLIANT) (1)

5

2009/C 295/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5687 – CVC/Subsidiaries of Interbrew Central European Holding) (1)

5

2009/C 295/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5624 – Nokia/SAP/JV) (1)

6

2009/C 295/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5662 – NIBC/ABN AMRO FUND/MID OCEAN GROUP) (1)

6


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 295/07

Výmenný kurz eura

7

2009/C 295/08

Stanovisko poradného výboru pre koncentrácie prijaté na zasadnutí 4. júna 2009 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding – Spravodajca: Poľsko

8

2009/C 295/09

Záverečná správa vo veci COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding [Podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)]

9

2009/C 295/10

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 22. júna 2009, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s Dohodou o EHP (Vec COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding) [oznámené pod číslom K(2009) 4608]  (1)

11

2009/C 295/11

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce dohody a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí dňa 26. septembra 2008 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/C.39181 – Sviečkové vosky (2) – Spravodajca: Lotyšsko

14

2009/C 295/12

Záverečná správa vyšetrovateľa vo veci COMP/C.39181 – Parafínové vosky, premenovanej na „Sviečkové vosky“[V súlade s článkami 15 a 16 rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)]

15

2009/C 295/13

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 1. októbra 2008 týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o EHP (Vec COMP/C.39181 – Sviečkové vosky) [oznámené pod číslom K(2008) 5476 v konečnom znení]  (1)

17

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 295/14

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (1)

22

2009/C 295/15

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (1)

27


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top