Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:295:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 295, 04 декември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.295.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 295

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
4 декември 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Съвет

2009/C 295/01

Резолюция на Съвета от 30 ноември 2009 година относно пътна карта за укрепване на процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство (1)

1

 

СТАНОВИЩА

 

Комисия

2009/C 295/02

Становище на Комисията от 30 ноември 2009 година относно изменения план за погребване на радиоактивни отпадъци от съоръжението за пречистване на отпадъчни флуиди и третиране на отпадъци „STED“ в Cadarache, Франция, съгласно член 37 от Договора за Евратом

4


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 295/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5641 — APOLLO/PLIANT) (1)

5

2009/C 295/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5687 — CVC/Subsidiaries of Interbrew Central European Holding) (1)

5

2009/C 295/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5624 — Nokia/SAP/JV) (1)

6

2009/C 295/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5662 — NIBC/ABN AMRO FUND/MID OCEAN GROUP) (1)

6


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 295/07

Обменен курс на еврото

7

2009/C 295/08

Становище на Консултативния комитет по сливанията, дадено на заседанието му на 4 юни 2009 г., относно проекторешение във връзка с дело COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding — Докладчик: Полша

8

2009/C 295/09

Окончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding (Съгласно членове 15 и 16 от Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция (ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21))

9

2009/C 295/10

Резюме на решението на Комисията от 22 юни 2009 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар и със Споразумението за ЕИП (Дело COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding) (нотифицирано под номер C(2009) 4608)  (1)

11

2009/C 295/11

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на заседанието му от 26 септември 2008 г. относно проекторешение във връзка с Дело COMP/C.39181 — Восъци за свещи (2) — Докладчик: Латвия

14

2009/C 295/12

Окончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/C.39181 — Парафинови восъци, преименувани на „Восъци за свещи“(Съгласно членове 15 и 16 от Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21)

15

2009/C 295/13

Резюме на Решение на Комисията от 1 октомври 2008 година относно производство по член 81 от Договора за създаване на Европейската общност и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/C.39181 — Восъци за свещи) (нотифицирано под номер C(2008) 5476 окончателен)  (1)

17

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 295/14

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

22

2009/C 295/15

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

27


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top