Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:295:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 295, 04. joulukuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2009.295.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 295

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
4. joulukuuta 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Neuvosto

2009/C 295/01

Neuvoston päätöslauselma annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, etenemissuunnitelmasta epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä (1)

1

 

LAUSUNNOT

 

Komissio

2009/C 295/02

Komission Lausunto, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, Cadarachessa Ranskassa sijaitsevasta STEDin jätevesien- ja jätteidenkäsittelylaitoksesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevan, Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisen suunnitelman muuttamisesta

4


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2009/C 295/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5641 – APOLLO/PLIANT) (1)

5

2009/C 295/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5687 – CVC/Subsidiaries of Interbrew Central European Holding) (1)

5

2009/C 295/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5624 – Nokia/SAP/JV) (1)

6

2009/C 295/06

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5662 – NIBC/ABN AMRO FUND/MID OCEAN GROUP) (1)

6


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2009/C 295/07

Euron kurssi

7

2009/C 295/08

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 4. kesäkuuta 2009 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding – Esittelijä: Puola

8

2009/C 295/09

Loppukertomus asiassa COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding (Laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen (2001/462/EY, EHTY) 15 ja 16 artiklan mukaisesti – (EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21))

9

2009/C 295/10

Tiivistelmä: komission päätös, tehty 22 päivänä kesäkuuta 2009, keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding) (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4608)  (1)

11

2009/C 295/11

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 26 päivänä syyskuuta 2008 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/C.39181 – Kynttilävahat (2) – Esittelijä: Latvia

14

2009/C 295/12

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/C.39181 – Parafiinit, uusi nimi ”Kynttilävahat”(Laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 ja 16 artiklan mukaisesti – EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)

15

2009/C 295/13

Tiivistelmä komission päätöksestä, tehty 1 päivänä lokakuuta 2008, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/C.39181 – Kynttilävahat) (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5476 lopullinen)  (1)

17

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2009/C 295/14

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (1)

22

2009/C 295/15

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (1)

27


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top