Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:295:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 295, 04. detsember 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.295.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 295

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
4. detsember 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Nõukogu

2009/C 295/01

Nõukogu resolutsioon 30. november 2009, teekaardi kohta, mille eesmärk on tugevdada kahtlustatavate või süüdistatavate isikute menetlusõigusi kriminaalmenetluses (1)

1

 

ARVAMUSED

 

Komisjon

2009/C 295/02

Komisjoni arvamus, 30. november 2009, Prantsusmaal Cadarache’is asuvast heitvee- ja jäätmekäitluskohast pärinevate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava muutmise kohta vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 37

4


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2009/C 295/03

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5641 – APOLLO/PLIANT) (1)

5

2009/C 295/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5687 – CVC/Subsidiaries of Interbrew Central European Holding) (1)

5

2009/C 295/05

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5624 – Nokia/SAP/JV) (1)

6

2009/C 295/06

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5662 – NIBC/ABN AMRO FUND/MID OCEAN GROUP) (1)

6


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2009/C 295/07

Euro vahetuskurss

7

2009/C 295/08

Arvamus ettevõtjate koondumistega tegeleva nõuandekomitee 4. juuni 2009 aasta koosolekul esitatud otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse juhtumit COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding – Ettekandja: Poola

8

2009/C 295/09

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne juhtumi COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding kohta (Vastavalt komisjoni 23. mai 2001. aasta otsuse 2001/462/EÜ, ESTÜ (ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) artiklitele 15 ja 16 (EÜT L 162, 19.6.2001, lk 21))

9

2009/C 295/10

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 22. juuni 2009, millega koondumine tunnistatakse ühisturu ja EMP lepinguga kokkusobivaks (Juhtum COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding) (teatavaks tehtud numbri K(2009) 4608 all)  (1)

11

2009/C 295/11

Konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomitee arvamus 26. septembri 2008. aasta kohtumisel esitatud otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb juhtumit COMP/C.39181 – küünlavaha (2) – Ettekandja: Läti

14

2009/C 295/12

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne juhtumi COMP/C.39181 – Parafiinvahad, ümber nimetatud „Küünlavahad”, kohta (Vastavalt komisjoni 23. mai 2001. aasta otsuse 2001/462/EÜ, ESTÜ (ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) artiklitele 15 ja 16 (EÜT L 162, 19.6.2001, lk 21))

15

2009/C 295/13

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 1. oktoober 2008, EÜ asutamislepingu artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (Juhtum COMP/C.39181 – Küünlavahad) (teatavaks tehtud numbri K(2008) 5476 (lõplik) all)  (1)

17

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2009/C 295/14

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (1)

22

2009/C 295/15

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (1)

27


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top