EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981L0576

Directiva Consiliului din 20 iulie 1981 de modificare a Directivei 77/541/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la centurile de siguranță și la sistemele de reținere ale autovehiculelor

OJ L 209, 29.7.1981, p. 32–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 215 - 216
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 215 - 216
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 011 P. 149 - 150
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 011 P. 149 - 150
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 171 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 171 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 171 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 171 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 171 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 171 - 172
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 171 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 171 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 171 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 005 P. 211 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 005 P. 211 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 001 P. 51 - 52

No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1981/576/oj

13/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

211


31981L0576


L 209/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 20 iulie 1981

de modificare a Directivei 77/541/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la centurile de siguranță și la sistemele de reținere ale autovehiculelor

(81/576/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și, în special, articolul 100 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Adunării parlamentare (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât Directiva 77/541/CEE a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la centurile de siguranță și la sistemele de reținere ale autovehiculelor (4) stabilește, între altele, în anexa I, dispozițiile privind echiparea cu centuri de siguranță și sisteme de reținere a vehiculelor din categoria M1 definită la anexa I la Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (5), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 80/1267/CEE (6);

întrucât, în interesul siguranței rutiere, este necesară echiparea vehiculelor din anumite categorii M și N cu centuri de siguranță și sisteme de reținere conforme Directivei 77/541/CEE a Consiliului, precum și permiterea și încurajarea introducerii acestora la vehicule din alte categorii M și N prin extinderea domeniului de aplicare al directivei respective; întrucât această extindere este posibilă datorită progresului tehnic în construcția autovehiculelor;

întrucât este necesar ca Directiva 77/541/CEE să se modifice în acest sens;

întrucât modificarea directivei respective presupune adaptarea la progresul tehnic a anumitor cerințe din anexele la Directiva 77/541/CEE; întrucât, ca urmare a adoptării prezentei directive, este necesar ca intrarea în vigoare a dispozițiilor să coincidă cu intrarea în vigoare a dispozițiilor care sunt adoptate în vederea adaptării la progresul tehnic a cerințelor din anexele la Directiva 77/541/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 77/541/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

În sensul prezentei directive, prin «vehicul» se înțelege orice autovehicul din categoriile M și N, în conformitate cu anexa I la Directiva 70/156/CEE, destinat circulației rutiere, care are cel puțin patru roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h.”

2.

În anexa I:

(a)

Punctul 3.1 se înlocuiește cu următorul text:

„3.1.   Echiparea vehiculelor

Orice vehicul prevăzut la articolul 9, din categoriile M1 sau N1 ori din categoria M2 (cu excepția vehiculelor cu o greutate maximă autorizată mai mare de 3 500 kg și a celor care includ locuri special destinate pasagerilor în picioare) trebuie să fie echipat cu centuri sau sisteme de reținere conforme prezentei directive. Aceste centuri sau sisteme trebuie să aibă următoarele configurații [pentru care nu se pot utiliza totuși nici retractoare cu blocare-deblocare (1.8.1) și nici retractoare cu blocare manuală (1.8.2)].

În cazurile în care celelalte vehicule prevăzute la articolul 9 sunt echipate cu centuri sau sisteme de reținere, acestea trebuie să fie conforme cu toate dispozițiile prezentei directive, cu excepția punctelor 3.1.1 - 3.1.3.”

(b)

Punctul 3.1.1 se înlocuiește cu următorul text:

pentru locurile laterale din față, centuri de siguranță în trei puncte prevăzute cu retractoare cu blocare de urgență, cu sensibilitate multiplă (1.8.4); totuși,

3.1.1.1.   pentru locul pasagerului sunt permise retractoare cu blocare automată (1.8.3);

3.1.1.2.   pentru locul pasagerului în vehiculele din categoria M2, centurile subabdominale, echipate sau nu cu retractoare, sunt considerate suficiente, atunci când parbrizul este situat în afara zonei de referință definite în anexa II la Directiva 74/60/CEE.

În ceea ce privește centurile, parbrizul este considerat a face parte din zona de referință, atunci când poate intra în contact static cu dispozitivul de încercare, în conformitate cu metoda descrisă în anexa II la Directiva 74/60/CEE;”.

(c)

Punctul 3.1.3 se înlocuiește cu următorul text:

3.1.3.   La locurile din spate ale vehiculelor din categoria M1, centuri subabdominale sau în trei puncte, echipate sau nu cu retractoare;”.

(d)

Se inserează un nou punct 3.1.5, cu următorul text:

3.1.5.   Fără a aduce atingere dispozițiilor anterioare privind vehiculele din categoriile N1 și M2, se poate permite un retractor cu blocare de urgență de tip 4N (punctul 1.8.5), în locul unui retractor de tip 4 (punctul 1.8.4), în cazul în care se poate demonstra serviciilor de încercare că montarea unui retractor de tip 4 poate incomoda șoferul.”

Articolul 2

Statele membre pun în aplicare dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive la aceeași dată cu cea care urmează a fi prevăzută pentru intrarea în vigoare a dispozițiilor necesare pentru a se conforma directivei care urmează a fi adoptată ca urmare a adoptării prezentei directive, în temeiul articolului 10 din Directiva 77/541/CEE, astfel încât dispozițiile din anexele la directiva în cauză să poată fi adaptate progresului tehnic. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 iulie 1981.

Pentru Consiliu

Președintele

P. WALKER


(1)  JO C 87, 9.4.1980, p. 4.

(2)  JO C 265, 13.10.1980, p. 77.

(3)  JO C 230, 8.9.1980, p. 6.

(4)  JO L 220, 29.8.1977, p. 95.

(5)  JO L 42, 23.2.1970, p. 1.

(6)  JO L 375, 31.12.1980, p. 34.


Top