Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_011_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 11

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 11

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1980 L 250 0007
 

31980L0876

 

Rådets direktiv 80/876/EEG av den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt (80/876/EEG)

3

 
1980 L 254 0035
 

31980L0891

 

Kommissionens direktiv 80/891/EEG av den 25 juli 1980 om gemenskapens analysmetod för bestämning av halten erukasyra i oljor och fetter avsedda som människoföda och i livsmedel tillsatta med oljor och fetter (80/891/EEG)

8

 
1980 L 318 0028
 

31980D1073

 

Kommissionens beslut av den 24 oktober 1980 om nya stadgar för Rådgivande livsmedelskommittén (80/1073/EEG:)

15

 
1980 L 366 0001
 

31980L1189

 

Rådets direktiv 80/1189/EEG av den 4 december 1980 om teknisk anpassning av direktiv 67/548/EEG om farliga ämnen till följd av Greklands anslutning (80/1189/EEG)

19

 
1980 L 375 0034
 

31980L1267

 

Rådets direktiv 80/1267/EEG av den 16 december 1980 om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (80/1267/EEG)

48

 
1980 L 375 0036
 

31980L1268

 

Rådets direktiv 80/1268/EEG av den 16 december 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordons bränsleförbrukning (80/1268/EEG)

50

 
1980 L 375 0046
 

31980L1269

 

Rådets direktiv 80/1269/EEG av den 16 december 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon (80/1269/EEG)

60

 
1980 L 375 0070
 

31980L1271

 

Rådets direktiv 80/1271/EEG av den 22 december 1980 om anpassning med anledning av Greklands anslutning till Europeiska gemenskaperna av rådets direktiv 73/173/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (lösningsmedel) (80/1271/EEG)

82

 
1980 L 375 0073
 

31980L1272

 

Rådets direktiv 80/1272/EEG av den 22 december 1980 om anpassning till följd av Greklands anslutning av direktiv 80/780/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för tvåhjuliga motorfordon med eller utan sidvagn, samt backspeglarnas montering på sådana fordon (80/1272/EEG)

85

 
1980 L 375 0077
 

31980L1276

 

Rådets direktiv 80/1276/EEG av den 22 december 1980 om ändring - med anledning av Greklands anslutning - av direktiven 76/893/EEG, 79/693/EEG och 80/777/EEG i fråga om beslutsmässig majoritet vid röstning i Ständiga livsmedelskommittén (80/1276/EEG)

86

 
1980 L 383 0027
 

31980L1335

 

Kommissionens första direktiv 80/1335/EEG av den 22 december 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om analysmetoder för kontroll av kosmetiska produkters sammansättning (80/1335/EEG)

87

 
1981 L 043 0011
 

31981L0020

 

Rådets direktiv 81/20/EEG av den 20 januari 1981 om en sjunde ändring av direktivet av den 23 oktober 1962 om tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser om färgämnen som är godkända för användning i livsmedel (81/20/EEG)

107

 
1981 L 057 0023
 

31981L0075

 

Rådets direktiv 81/75/EEG av den 17 februari 1981 som ändrar avsnitt 2 i bilaga 2 till direktiv 72/276/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar (81/75/EEG)

108

 
1981 L 088 0029
 

31981L0187

 

Rådets direktiv 81/187/EEG av den 26 mars 1981 om ändring av direktiv 78/631/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (bekämpningsmedel) (81/187/EEG)

112

 
1981 L 101 0010
 

31981L0214

 

Rådets direktiv 81/214/EEG av den 16 mars 1981 med den sextonde ändringen av direktiv 64/54/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel (81/214/EEG)

114

 
1981 L 131 0004
 

31981L0333

 

Kommissionens direktiv 81/333/EEG av den 13 april 1981 om ändring av direktiv 79/490/EEG om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 70/221/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande bränsle och bakre underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (81/333/EEG)

116

 
1981 L 131 0006
 

31981L0334

 

Kommissionens direktiv 81/334/EEG av den 13 april 1981 om en anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/157/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystem för motorfordon (81/334/EEG)

118

 
1981 L 167 0006
 

31981L0432

 

Kommissionens direktiv 81/432/EEG av den 29 april 1981 om fastställande av gemenskapens analysmetod för den offentliga kontrollen av vinylklorid som avges från material och produkter till livsmedel (81/432/EEG)

140

 
1981 L 183 0033
 

31981L0464

 

Rådets direktiv 81/464/EEG av den 24 juni 1981 om ändring av direktiv 78/25/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färgämnen som får tillsättas läkemedel (81/464/EEG)

146

 
1981 L 209 0030
 

31981L0575

 

Rådets direktiv 81/575/EEG av den 20 juli 1981 om ändring av rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon (81/575/EEG)

147

 
1981 L 209 0032
 

31981L0576

 

Rådets direktiv 81/576/EEG av den 20 juli 1981 om ändring av rådets direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (81/576/EEG)

149

 
1981 L 209 0034
 

31981L0577

 

Rådets direktiv 81/577/EEG av den 20 juli 1981 om ändring av rådets direktiv 74/408/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (hållfasthet hos sätena och fästanordningarna för dessa) (81/577/EEG)

151

 
1981 L 231 0041
 

31981L0643

 

Kommissionens direktiv 81/643/EEG av den 29 juli 1981 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/649/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i motorfordon (81/643/EEG)

152

 
1981 L 257 0001
 

31981L0712

 

Kommissionens första direktiv 81/712/EEG av den 28 juli 1981 om analysmetoder för kontroll av att vissa livsmedelstillsatser uppfyller renhetskriterier (81/712/EEG)

154

 
1981 L 285 0033
 

31981K0772

 

Kommissionens rekommendation av den 10 september 1981 om ändring av Höga myndighetens rekommendation nr 1-64 om höjning av skyddstullen på järn- och stålprodukter vid gemenskapens yttre gränser (81/772/EKSG:)

181

 
1981 L 317 0001
 

31981L0851

 

Rådets direktiv 81/851/EEG av den 28 september 1981 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om veterinärmedicinska läkemedel (81/851/EEG)

182

 
1981 L 317 0016
 

31981L0852

 

Rådets direktiv 81/852/EEG av den 28 september 1981 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om analytiska, farmakologiska, toxikologiska och kliniska normer och prövningsplaner för prövning av veterinärmedicinska läkemedel (81/852/EEG)

197

 
1981 L 342 0007
 

31981L0916

 

Kommissionens direktiv 81/916/EEG av den 5 oktober 1981 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/728/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av färger, lacker, tryckfärger, lim och liknande produkter (81/916/EEG)

210

 
1981 L 354 0022
 

31981L0962

 

Rådets direktiv 81/962/EEG av den 24 november 1981 med tredje ändringen av direktiv 70/357/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om antioxidationsmedel som får användas i livsmedel (81/962/EEG)

219

 
1982 L 059 0010
 

31982L0130

 

Rådets direktiv 82/130/EEG av den 15 februari 1982 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar i gruvor med risk för lättantändlig gruvgas (82/130/EEG)

220

 
1982 L 063 0026
 

31982L0147

 

Kommissionens direktiv 82/147/EEG av den 11 februari 1982 om anpassning med hänsyn till teknisk utveckling av bilaga 2 till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (82/147/EEG)

239

Top