Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_011_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat
Nide 11

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat - Nide 11

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1980 L 250 0007
 

31980L0876

 

Neuvoston direktiivi 80/876/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, yksiravinteisia runsastyppisiä ammoniumnitraattilannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (80/876/ETY)

3

 
1980 L 254 0035
 

31980L0891

 

Komission direktiivi 80/891/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1980, yhteisön analyysimenetelmästä elintarvikkeena sellaisenaan käytettävien tai elintarvikkeisiin lisättyjen öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahappopitoisuuden määrittämiseksi (80/891/ETY)

8

 
1980 L 318 0028
 

31980D1073

 

Komission päätös, tehty 24 päivänä lokakuuta 1980, neuvoa-antavan elintarvikekomitean uusista säännöistä (80/1073/ETY:)

15

 
1980 L 366 0001
 

31980L1189

 

Neuvoston direktiivi 80/1189/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1980, vaarallisia aineita koskevan direktiivin 67/548/ETY teknisestä mukauttamisesta Helleenien tasavallan Euroopan yhteisöihin liittymisen vuoksi (80/1189/ETY)

19

 
1980 L 375 0034
 

31980L1267

 

Neuvoston direktiivi 80/1267/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1980, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (80/1267/ETY)

48

 
1980 L 375 0036
 

31980L1268

 

Neuvoston direktiivi 80/1268/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1980, moottoriajoneuvojen polttoaineen kulutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (80/1268/ETY)

50

 
1980 L 375 0046
 

31980L1269

 

Neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä joulukuuta 1980, moottoriajoneuvojen moottorien tehoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (80/1269/ETY)

60

 
1980 L 375 0070
 

31980L1271

 

Neuvoston direktiivi 80/1271/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1980, vaarallisten aineiden (liuottimien) luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 73/173/ETY mukauttamisesta Helleenien tasavallan Euroopan yhteisöihin liittymisen vuoksi (80/1271/ETY)

82

 
1980 L 375 0073
 

31980L1272

 

Neuvoston direktiivi 80/1272/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1980, kaksipyöräisten sivuvaunullisten tai sivuvaunuttomien moottoriajoneuvojen taustapeilejä ja niiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 80/780/ETY mukauttamisesta Kreikan liittymisen vuoksi (80/1272/ETY)

85

 
1980 L 375 0077
 

31980L1276

 

Neuvoston direktiivi 80/1276/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1980, direktiivien 76/893/ETY, 79/693/ETY ja 80/777/ETY muuttamisesta Kreikan liittymisen vuoksi pysyvän elintarvikekomitean määräenemmistön edellytyksenä olevaa äänimäärää koskevan menettelyn osalta (80/1276/ETY)

86

 
1980 L 383 0027
 

31980L1335

 

Ensimmäinen komission direktiivi 80/1335/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1980, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (80/1335/ETY)

87

 
1981 L 043 0011
 

31981L0020

 

Neuvoston direktiivi 81/20/ETY, annettu 20 päivänä tammikuuta 1981, elintarvikkeissa sallittuja väriaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä lokakuuta 1962 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta seitsemännen kerran (81/20/ETY)

107

 
1981 L 057 0023
 

31981L0075

 

Neuvoston direktiivi 81/75/ETY, annettu 17 päivänä helmikuuta 1981, kahden tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia tiettyjä kvantitatiivisiä analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 72/276/ETY liitteessä II olevan 2 jakson muuttamisesta (81/75/ETY)

108

 
1981 L 088 0029
 

31981L0187

 

Neuvoston direktiivi 81/187/ETY, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1981, vaarallisten valmisteiden (pestisidien) luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 78/631/ETY muuttamisesta (81/187/ETY)

112

 
1981 L 101 0010
 

31981L0214

 

Neuvoston direktiivi 81/214/ETY, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1981, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 64/54/ETY muuttamisesta kuudennentoista kerran (81/214/ETY)

114

 
1981 L 131 0004
 

31981L0333

 

Komission direktiivi 81/333/ETY, annettu 13 päivänä huhtikuuta 1981, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/221/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetun direktiivin 79/490/ETY muuttamisesta (81/333/ETY)

116

 
1981 L 131 0006
 

31981L0334

 

Komission direktiivi 81/334/ETY annettu 13 päivänä huhtikuuta 1981, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/157/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (81/334/ETY)

118

 
1981 L 167 0006
 

31981L0432

 

Komission direktiivi 81/432/ETY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1981, yhteisön analyysimenetelmästä tarvikkeista elintarvikkeisiin siirtyvän vinyylikloridin virallista tarkastamista varten (81/432/ETY)

140

 
1981 L 183 0033
 

31981L0464

 

Neuvoston direktiivi 81/464/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1981, lääkkeissä sallittuja väriaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 78/25/ETY muuttamisesta (81/464/ETY)

146

 
1981 L 209 0030
 

31981L0575

 

Neuvoston direktiivi 81/575/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1981, moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/115/ETY muuttamisesta (81/575/ETY)

147

 
1981 L 209 0032
 

31981L0576

 

Neuvoston direktiivi 81/576/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1981, moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/541/ETY muuttamisesta (81/576/ETY)

149

 
1981 L 209 0034
 

31981L0577

 

Neuvoston direktiivi 81/577/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1981, moottoriajoneuvojen sisustusta (istuimien ja niiden kiinnityspisteiden lujuutta) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/408/ETY muuttamisesta (81/577/ETY)

151

 
1981 L 231 0041
 

31981L0643

 

Komission direktiivi 81/643/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1981, moottoriajoneuvojen kuljettajien näkökenttää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/649/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (81/643/ETY)

152

 
1981 L 257 0001
 

31981L0712

 

Ensimmäinen komission direktiivi 81/712/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1981, yhteisön analyysimenetelmistä tarkastettaessa tiettyjen elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimusten mukaisuutta (81/712/ETY)

154

 
1981 L 285 0033
 

31981K0772

 

Komission suositus, annettu 10 päivänä syyskuuta 1981, rauta- ja terästeollisuuden tuotteiden suojatullin korottamista yhteisön ulkoisilla rajoilla koskevan korkean viranomaisen suosituksen N:o 1-64 muuttamisesta (81/772/EHTY:)

181

 
1981 L 317 0001
 

31981L0851

 

Neuvoston direktiivi 81/851/ETY, annettu 28 päivänä syyskuuta 1981, eläinlääkkeitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (81/851/ETY)

182

 
1981 L 317 0016
 

31981L0852

 

Neuvoston direktiivi 81/852/ETY, annettu 28 päivänä syyskuuta 1981, eläinlääkkeiden tutkimiseen liittyviä analyyttisiä, farmakologis-toksikologisia ja kliinisiä standardeja ja tutkimussuunnitelmia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (81/852/ETY)

197

 
1981 L 342 0007
 

31981L0916

 

Komission direktiivi 81/916/ETY annettu 5 päivänä lokakuuta 1981, maalien, lakkojen, painomusteiden, liimojen ja senkaltaisten tuotteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/728/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (81/916/ETY)

210

 
1981 L 354 0022
 

31981L0962

 

Neuvoston direktiivi 81/962/ETY, annettu 24 päivänä marraskuuta 1981, elintarvikkeissa sallittuja hapettumisenestoaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/357/ETY muuttamisesta kolmannen kerran (81/962/ETY)

219

 
1982 L 059 0010
 

31982L0130

 

Neuvoston direktiivi 82/130/ETY, annettu 15 päivänä helmikuuta 1982, räjähdysvaarallisissa tiloissa kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa käytettäviä sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (82/130/ETY)

220

 
1982 L 063 0026
 

31982L0147

 

Komission direktiivi 82/147/ETY, annettu 11 päivänä helmikuuta 1982, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteen II mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (82/147/ETY)

239

Top