EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1981:209:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 209, 29. juli 1981


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 209
24. årgang
29. juli 1981Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2126/81 af 28. juli 1981 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2127/81 af 28. juli 1981 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2128/81 af 28. juli 1981 om det omfang, i hvilket ansøgninger om udstedelse af importlicenser, som er indgivet i juli 1981 for ungtyre bestemt til opfedning, kan imødekommes

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2129/81 af 28. juli 1981 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning anmodningen om udstedelse af importlicens, indgivet i juli 1981 for frosset oksekød til forarbejdning, kan imødekommes

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2130/81 af 28. juli 1981 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i tredje kvartal af 1981 for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, kan imødekommes

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/81 af 28. juli 1981 om en særlig overgangsforanstaltning for visse produkter inden for sektoren for mælk og mejeriprodukter i forbindelse med Grækenlands tiltrædelse

8

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2132/81 af 28. juli 1981 om en særlig overgangsforanstaltning for visse produkter inden for oksekødsektoren i forbindelse med Grækenlands tiltrædelse

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2133/81 af 28. juli 1981 om ændring af forordning (EØF) nr. 1850/81 om ændring af og undtagelse fra forordning (EØF) nr. 1530/78 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtteordningen for visse produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager

10

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2134/81 af 28. juli 1981 om ændring af forordning (EØF) nr. 1105/68 om gennemførelsesbestemmelser ved ydelse af støtte for skummetmælk til foderbrug

11

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2135/81 af 28. juli 1981 om anden ændring af forordning (EØF) nr. 1978/80 om gennemførelsesbestemmelser til særforanstaltningerne for sojabønner høstet i 1980

12

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2136/81 af 28. juli 1981 om ændring af forordning (EØF) nr. 263/81 om gennemførelsesbestemmelser for de importordninger vedrørende oksekød, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 217/81 og (EØF) nr. 218/81

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2137/81 af 28. juli 1981 om anden ændring af forordning (EØF) nr. 2377/80 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicencer for oksekød

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2138/81 af 28. juli 1981 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2139/81 af 28. juli 1981 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for raps- og rybsfrø

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2140/81 af 28. juli 1981 om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 1440/81 om fastsættelse af importafgifterne for levende hornkvæg samt oksekød, med undtagelse af frosset oksekød

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2141/81 af 28. juli 1981 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2142/81 af 28. juli 1981 om fastsættelse af importafgifter for hvidt sukker og råsukker

27

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af protokollerne af 1981 om den ny forlængelse af den internationale hvedeoverenskomst

28

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Råd

  

81/574/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 20. juli 1981 om tilpasning, som følge af Grækenlands tiltrædelse, af afgørelse 80/344/EØF om vedtagelse af det andet forskningsprogram på området medicinsk forskning og offentligt sundhedsvæsen bestående af fire flerårige samordnede aktioner

29

  

81/575/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 81/575/EØF af 20. juli 1981 om ændring af Rådets direktiv 76/115/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsselers forankring i motordrevne køretøjer

30

  

81/576/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 81/576/EØF af 20. juli 1981 om ændring af Rådets direktiv 77/541/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer

32

  

81/577/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 81/577/EØF af 20. juli 1981 om ændring af Rådets direktiv 74/408/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motorkøretøjers indvendige udstyr (sædernes modstandsdygtighed og forankring)

34

  

81/578/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 81/578/EØF af 21. juli 1981 om ændring af direktiv 71/118/EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med fersk fjerkrækød

35
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken — akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top