EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_001_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 001

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.001.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 001

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1970

L 076

23

 

 

31970L0221

 

 

 

(70/221/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na spremnike goriva i zaštitu od stražnjeg podlijetanja za motorna vozila i njihove prikolice

3

1971

L 202

37

 

 

31971L0320

 

 

 

(71/320/EEZ)
Direktiva Vijeća od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kočne uređaje određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica

5

1974

L 038

2

 

 

31974L0060

 

 

 

(74/60/EEZ)
Direktiva Vijeća od 17. prosinca 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na unutarnju opremljenost motornih vozila (unutarnje dijelove prostora za putnike osim unutarnjih retrovizora, razmještaja upravljačkih naprava, krova ili pomičnog krova, naslona sjedala i stražnjeg dijela sjedala)

9

1974

L 266

4

 

 

31974L0483

 

 

 

(74/483/EEZ)
Direktiva Vijeća od 17. rujna 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vanjske izbočine motornih vozila

25

1976

L 024

6

 

 

31976L0115

 

 

 

(76/115/EEZ)
Direktiva Vijeća od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sidrišta sigurnosnih pojaseva motornih vozila

35

1981

L 209

30

 

 

31981L0575

 

 

 

(81/575/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. srpnja 1981. o izmjeni Direktive Vijeća 76/115/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sidrišta sigurnosnih pojaseva motornih vozila

49

1981

L 209

32

 

 

31981L0576

 

 

 

(81/576/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. srpnja 1981. o izmjeni Direktive Vijeća 77/541/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sigurnosne pojaseve i sustave za držanje putnika u motornim vozilima

51

1988

L 092

50

 

 

31988L0195

 

 

 

(88/195/EEZ)
Direktiva Komisije od 24. ožujka 1988. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 80/1269/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na snagu motora motornih vozila

53

1995

L 052

1

 

 

31995L0001

 

 

 

Direktiva 95/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 2. veljače 1995. o najvećoj konstrukcijskoj brzini, najvećem zakretnom momentu i najvećoj neto snazi motora motornih vozila na dva ili tri kotača

63

1997

L 125

21

 

 

31997L0020

 

 

 

Direktiva Komisije 97/20/EZ od 18. travnja 1997. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 72/306/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv emisije štetnih sastojaka iz Dieselovih motora vozila (1)

103

2007

L 162

1

 

 

32007R0680

 

 

 

Uredba (EZ) br. 680/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o utvrđivanju općih pravila za dodjelu financijske potpore Zajednice u području transeuropskih prometnih i energetskih mreža

113

2008

L 064

72

 

 

32008D0164

 

 

 

(2008/164/EZ)
Odluka Komisije od 21. prosinca 2007. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti u odnosu na osobe smanjene pokretljivosti u transeuropskom konvencionalnom željezničkom sustavu i željezničkom sustavu velikih brzina (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 6633) (1)

123

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top