Help Print this page 

Document DD_2013_13_001_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 001
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.001.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 001

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1970

L 076

23

 

 

31970L0221

 

 

 

(70/221/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na spremnike goriva i zaštitu od stražnjeg podlijetanja za motorna vozila i njihove prikolice

3

1971

L 202

37

 

 

31971L0320

 

 

 

(71/320/EEZ)
Direktiva Vijeća od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kočne uređaje određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica

5

1974

L 038

2

 

 

31974L0060

 

 

 

(74/60/EEZ)
Direktiva Vijeća od 17. prosinca 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na unutarnju opremljenost motornih vozila (unutarnje dijelove prostora za putnike osim unutarnjih retrovizora, razmještaja upravljačkih naprava, krova ili pomičnog krova, naslona sjedala i stražnjeg dijela sjedala)

9

1974

L 266

4

 

 

31974L0483

 

 

 

(74/483/EEZ)
Direktiva Vijeća od 17. rujna 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vanjske izbočine motornih vozila

25

1976

L 024

6

 

 

31976L0115

 

 

 

(76/115/EEZ)
Direktiva Vijeća od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sidrišta sigurnosnih pojaseva motornih vozila

35

1981

L 209

30

 

 

31981L0575

 

 

 

(81/575/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. srpnja 1981. o izmjeni Direktive Vijeća 76/115/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sidrišta sigurnosnih pojaseva motornih vozila

49

1981

L 209

32

 

 

31981L0576

 

 

 

(81/576/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. srpnja 1981. o izmjeni Direktive Vijeća 77/541/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sigurnosne pojaseve i sustave za držanje putnika u motornim vozilima

51

1988

L 092

50

 

 

31988L0195

 

 

 

(88/195/EEZ)
Direktiva Komisije od 24. ožujka 1988. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 80/1269/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na snagu motora motornih vozila

53

1995

L 052

1

 

 

31995L0001

 

 

 

Direktiva 95/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 2. veljače 1995. o najvećoj konstrukcijskoj brzini, najvećem zakretnom momentu i najvećoj neto snazi motora motornih vozila na dva ili tri kotača

63

1997

L 125

21

 

 

31997L0020

 

 

 

Direktiva Komisije 97/20/EZ od 18. travnja 1997. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 72/306/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv emisije štetnih sastojaka iz Dieselovih motora vozila (1)

103

2007

L 162

1

 

 

32007R0680

 

 

 

Uredba (EZ) br. 680/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o utvrđivanju općih pravila za dodjelu financijske potpore Zajednice u području transeuropskih prometnih i energetskih mreža

113

2008

L 064

72

 

 

32008D0164

 

 

 

(2008/164/EZ)
Odluka Komisije od 21. prosinca 2007. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti u odnosu na osobe smanjene pokretljivosti u transeuropskom konvencionalnom željezničkom sustavu i željezničkom sustavu velikih brzina (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 6633) (1)

123

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top