EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:092:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 092, 30 martie 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 92

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 66
30 martie 2023


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2023/699 al Comisiei din 29 martie 2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului în ceea ce privește ajustarea taxelor Agenției Europene pentru Medicamente în funcție de rata inflației, cu efect de la 1 aprilie 2023 ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/700 al Comisiei din 29 martie 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Plăcintă dobrogeană” (IGP)]

5

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2023/701 a Consiliului din 21 martie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul grupului de lucru consultativ mixt înființat prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în ceea ce privește modificarea regulamentului de procedură al grupului de lucru

8

 

*

Decizia (UE) 2023/702 a Consiliului din 21 martie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt înființat prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în ceea ce privește adoptarea unei decizii și formularea unor recomandări și declarații comune și unilaterale

10

 

*

Decizia (UE) 2023/703 a Consiliului din 28 martie 2023 de numire a unui membru, propus de Irlanda, în Comitetul Economic și Social European

15

 

*

Decizia (UE) 2023/704 a Consiliului din 28 martie 2023 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Regatul Belgiei, în Comitetul Regiunilor

17

 

*

Decizia (UE) 2023/705 a Comisiei din 29 martie 2023 de modificare a Deciziilor (UE) 2017/175 și (UE) 2018/680 în ceea ce privește cerințele de eficiență energetică aplicabile unităților turistice de cazare cu eticheta ecologică a UE și serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE pentru anumite produse cu impact energetic [notificată cu numărul C(2023) 2067]  ( 1 )

19

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2515 al Comisiei din 15 decembrie 2022 de acordare, pentru anul 2023, a accesului nelimitat și scutit de taxe vamale în Uniune pentru anumite mărfuri originare din Norvegia și rezultate din transformarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( JO L 326, 21.12.2022 )

27

 

*

Rectificare la Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la directivă, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale ( JO L 298, 16.10.2014 )

28

 

*

Rectificare la Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 ( JO L 176, 27.6.2013 ) (Republicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 321 din 30 noiembrie 2013 )

29

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top