EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:092:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 092, 30. maaliskuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 92

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
30. maaliskuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2023/699, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2023, neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston perimien maksujen mukauttamiseksi inflaatioon 1 päivästä huhtikuuta 2023 alkaen ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/700, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2023, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Plăcintă dobrogeană” (SMM))

5

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/701, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2023, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa neuvoa-antavassa yhteisessä työryhmässä Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta työryhmän työjärjestyksen muuttamiseen

8

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/702, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2023, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta hyväksyttävään päätökseen sekä suositusten ja yhteisten ja yksipuolisten julistusten antamiseen

10

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/703, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2023, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yhden jäsenen, jota Irlanti on ehdottanut, nimeämisestä

15

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/704, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2023, alueiden komitean yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita Belgian kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

17

 

*

Komission päätös (EU) 2023/705, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2023, päätösten (EU) 2017/175 ja (EU) 2018/680 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse energiatehokkuusvaatimuksista tietyille EU-ympäristömerkin saaneiden majoitusliikkeiden ja EU-ympäristömerkin saaneiden sisätilojen siivouspalvelujen energiaan liittyville tuotteille (tiedoksiannettu numerolla C(2023) 2067)  ( 1 )

19

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2022/2515, annettu 15 päivänä joulukuuta 2022, rajoittamattoman tullittoman pääsyn myöntämisestä unioniin vuodeksi 2023 tietyille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 soveltamisalaan kuuluvien maataloustuotteiden jalostuksessa tuotetuille Norjan alkuperätuotteille ( EUVL L 326, 21.12.2022 )

27

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanodirektiiviin 2014/98/EU, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2008/90/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse direktiivin I liitteessä tarkoitettuja hedelmäkasvisukuihin ja -lajeihin kuuluvia kasveja koskevista erityisvaatimuksista, toimittajiin sovellettavista erityisvaatimuksista ja virallisia tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ( EUVL L 298, 16.10.2014 )

28

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta ( EUVL L 176, 27.6.2013 )

29

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2022/2474, annettu 16 päivänä joulukuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta ( EUVL L 322 I, 16.12.2022 )

30

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2022/2557, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022, kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä ja direktiivin 2008/114/EY kumoamisesta ( EUVL L 333, 27.12.2022 )

31

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2015/2436, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä ( EUVL L 336, 23.12.2015 )

32

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top