EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:050E:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 50, 21 februarie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.CE2012.050.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 50E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
21 februarie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Parlamentul European
SESIUNEA 2010-2011
Ședințele din 21 și 22 septembrie 2010
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în C 320 E, 25.11.2010.
TEXTE ADOPTATE

 

Marți, 21 septembrie 2010

2012/C 050E/01

Realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul electronicRezoluția Parlamentului European din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul electronic (2010/2012(INI))

1

2012/C 050E/02

Relațiile economice și comerciale cu TurciaRezoluția Parlamentului European din 21 septembrie 2010 referitoare la relațiile economice și comerciale cu Turcia (2009/2200(INI))

15

2012/C 050E/03

Legislația comunitară privind conservarea biodiversitățiiRezoluția Parlamentului European din 21 septembrie 2010 referitoare la punerea în aplicare a legislației comunitare privind conservarea biodiversității (2009/2108(INI))

19

2012/C 050E/04

Prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de omRezoluția Parlamentului European din 21 septembrie 2010 referitoare la Comunicarea Comisiei: „O abordare comunitară în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om” (2009/2151(INI))

30

2012/C 050E/05

Reducerea sărăciei și crearea de locuri de muncă în țările în curs de dezvoltareRezoluția Parlamentului European din 21 septembrie 2010 referitoare la reducerea sărăciei și crearea de locuri de muncă în țările în curs de dezvoltare: calea de urmat (2009/2171(INI))

37

 

Miercuri, 22 septembrie 2010

2012/C 050E/06

Aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internăRezoluția Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă (2009/2178(INI))

48

2012/C 050E/07

Strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor muntoase, a insulelor și a regiunilor slab populateRezoluția Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor muntoase, a insulelor și a zonelor slab populate

55


 

III   Acte pregătitoare

 

Parlamentul European

 

Marți, 21 septembrie 2010

2012/C 050E/08

Proiect de buget rectificativ nr. 5/2010: OLAF și revizuirea resurselor propriiRezoluția Parlamentului European din 21 septembrie 2010 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea III – Comisia (13473/2010 – C7-0260/2010 – 2010/2091(BUD))

58

2012/C 050E/09

Investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 21 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă (COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))

59

P7_TC1-COD(2009)0170
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogarea a Directivei 94/56/CE

60

2012/C 050E/10

Securitatea aprovizionării cu gaze naturale ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 21 septembrie 2010 referitoare la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

60

P7_TC1-COD(2009)0108
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE

61

ANEXĂ

61

2012/C 050E/11

Acordul între CE și Pakistan privind readmisia ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 21 septembrie 2010 privind proiectul de decizie a Consiliului privind semnarea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Islamică Pakistan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))

62

ANEXĂ

63

 

Miercuri, 22 septembrie 2010

2012/C 050E/12

Cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013Rezoluția Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013 (COM(2010)0072 – 2010/0048(APP))

64

2012/C 050E/13

Proiect de buget rectificativ nr. 7/2010: garanție oferită de Uniunea Europeană în conformitate cu dispozițiile articolului 122 din TFUE - asistență financiară acordată statelor membreRezoluția Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea III – Comisia (13476/2010 – C7-0261/2010 – 2010/2120(BUD))

68

2012/C 050E/14

Rambursarea taxei pe valoare adăugată*Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare (COM(2010)0381 – C7-0201/2010 – 2010/0205(CNS))

69

2012/C 050E/15

Farmacovigilența medicamentelor (modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004)***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare, în ceea ce privește farmacovigilența medicamentelor de uz uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

70

P7_TC1-COD(2008)0257
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare, în ceea ce privește farmacovigilența medicamentelor de uz uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente și Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 privind medicamentele pentru terapie avansată

71

ANEXĂ

71

2012/C 050E/16

Farmacovigilența (modificare a Directivei 2001/83/CE) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare, în ceea ce privește farmacovigilența, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))

72

P7_TC1-COD(2008)0260
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare, în ceea ce privește farmacovigilența, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman

73

2012/C 050E/17

Introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

73

P7_TC1-COD(2009)0076
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide și de abrogare a Directivei 98/8/CE
 (1)

74

ANEXA I

143

ANEXA II

150

ANEXA III

174

ANEXA IV

183

ANEXA V

186

ANEXA VI

188

ANEXA VII

200

2012/C 050E/18

Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

209

P7_TC1-COD(2009)0143
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei Comisiei 2009/79/CE.

210

ANEXĂ

210

2012/C 050E/19

Supravegherea macroprudențială a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

210

P7_TC1-COD(2009)0140
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice

211

2012/C 050E/20

Competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității bancare europene, ale Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și ale Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

212

P7_TC1-COD(2009)0161
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe)

213

ANEXĂ

213

2012/C 050E/21

Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității Bancare Europene (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

214

P7_TC1-COD(2009)0142
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei

215

ANEXĂ

215

2012/C 050E/22

Competențe specifice ale Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru riscuri sistemice *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru riscuri sistemice (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

216

2012/C 050E/23

Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

217

P7_TC1-COD(2009)0144
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de supraveghere pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei Comisiei 2009/77/CE

218

ANEXĂ

218


Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)

Amendamente politice: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▐.

Corecturile și adaptările tehnice realizate de către servicii: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive; textul eliminat este marcat prin simbolul ║.

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 

Top