EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M8864

Avizul Comitetului consultativ în materie de concentrări economice adoptat cu ocazia reuniunii sale din 28 iunie 2019 referitor la un proiect preliminar de decizie privind cazul M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets Raportor: Letonia2019/C 382/05

C/2019/5187

JO C 382, 11.11.2019, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 382/6


Avizul Comitetului consultativ în materie de concentrări economice adoptat

cu ocazia reuniunii sale din 28 iunie 2019

referitor la un proiect preliminar de decizie privind

cazul M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets

Raportor: Letonia

(2019/C 382/05)

Competență

1.

Comitetul consultativ (15 state membre) este de acord cu opinia Comisiei potrivit căreia tranzacția notificată constituie o concentrare economică în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi („Regulamentul privind concentrările economice”) (1).

2.

Comitetul consultativ (15 state membre) este de acord cu opinia Comisiei potrivit căreia tranzacția notificată are o dimensiune europeană în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul privind concentrările economice.

Definiția pieței

3.

Comitetul consultativ (15 state membre) este de acord cu concluziile prezentate de Comisie în proiectul său de decizie în legătură cu definirea piețelor produsului și a piețelor geografice relevante de:

(a)

furnizare cu amănuntul de servicii de telefonie fixă;

(b)

furnizare cu amănuntul de servicii de acces fix la internet;

(c)

furnizare cu amănuntul de servicii de telecomunicații mobile;

(d)

furnizare cu amănuntul de servicii de televiziune;

(e)

furnizare cu amănuntul de servicii de transmitere a semnalelor de televiziune în Germania;

(f)

furnizare cu amănuntul de servicii de tip „multiple play”;

(g)

servicii cu amănuntul de conectivitate comercială;

(h)

servicii cu amănuntul de găzduire pe internet;

(i)

servicii cu ridicata de terminare a apelurilor în rețele fixe;

(j)

servicii cu ridicata de linii închiriate;

(k)

servicii cu ridicata de terminare și de găzduire de apeluri către numere non-geografice;

(l)

furnizarea cu ridicata de servicii de tranzit al apelurilor naționale în rețele fixe;

(m)

servicii cu ridicata de portaj internațional;

(n)

servicii cu ridicata de conectivitate la internet;

(o)

servicii cu ridicata de acces și de inițiere a apelurilor în rețele mobile;

(p)

piața cu ridicata a serviciilor de terminare a apelurilor în rețele mobile;

(q)

servicii internaționale de roaming cu ridicata;

(r)

furnizarea și achiziționarea cu ridicata a canalelor de televiziune;

(s)

servicii cu ridicata de transmitere a semnalelor de televiziune;

(t)

difuzarea intermediară a semnalelor de televiziune în Germania;

(u)

acordarea de licențe și achiziționarea drepturilor de difuzare pentru conținutul de televiziune.

Evaluarea din punctul de vedere al concurenței

4.

Comitetul consultativ (15 state membre) este de acord cu evaluarea Comisiei potrivit căreia tranzacția notificată ar ridica un obstacol semnificativ în calea unei concurențe efective ca urmare a efectelor orizontale necoordonate rezultate pe:

(a)

piața pentru furnizarea cu amănuntul a serviciilor de acces fix la internet în Germania;

(b)

piața ipotetică pentru furnizarea cu amănuntul de pachete de tip „multiple play” care includ servicii de telefonie fixă și servicii de acces fix la internet în Germania;

(c)

piața pentru furnizarea și achiziționarea cu ridicata de canale de televiziune și pe piața pentru transmiterea cu ridicata a semnalelor de televiziune în Germania.

5.

Comitetul consultativ (15 state membre) este de acord cu evaluarea Comisiei potrivit căreia este improbabil ca tranzacția notificată să ridice un obstacol semnificativ în calea concurenței efective ca urmare a:

(a)

efectelor orizontale necoordonate rezultate pe alte piețe decât cele menționate la punctul 4;

(b)

efectelor orizontale coordonate;

(c)

efectelor necoordonate verticale;

(d)

efectelor de conglomerat.

Angajamente

6.

Comitetul consultativ (15 state membre) este de acord cu opinia Comisiei potrivit căreia angajamentele finale asumate la 11 iunie 2019 de partea care a efectuat notificarea înlătură obstacolul semnificativ în calea unei concurențe efective identificat în proiectul de decizie.

7.

Comitetul consultativ (15 state membre) este de acord cu opinia Comisiei potrivit căreia, sub rezerva respectării depline a angajamentelor finale asumate la 11 iunie 2019 de partea care a efectuat notificarea, este improbabil ca tranzacția notificată să ridice obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața internă sau pe un segment important al acesteia.

Compatibilitatea cu piața internă și cu Acordul privind SEE

8.

Comitetul consultativ (15 state membre) este de acord cu opinia Comisiei potrivit căreia tranzacția notificată trebuie, așadar, să fie considerată ca fiind compatibilă cu piața internă și cu funcționarea Acordului privind SEE, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul privind concentrările economice și cu articolul 57 din Acordul privind SEE.

Helena LARSSON HAUG

Președintele reuniunii Comitetului consultativ


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


Top