Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:382:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 382, 11. novembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 382

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
11. novembra 2019


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 382/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9497 – Crédit Agricole/Abanca/JV) ( 1 )

1

2019/C 382/02

Začatie konania (Vec M.9162 – Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2019/C 382/03

Na tieto informácie sa upozorňujú ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES (Komunistická strana Filipín) vrátane NEW PEOPLES ARMY – „NPA“ (Novej ľudovej armády), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL („National Liberation Army“, Národná oslobodzovacia armáda), SENDERO LUMINOSO – „SL“ („Shining Path“, Svetlý chodník), osoby a skupiny zaradené na zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície Rady 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu [pozri prílohy k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2019/1341 a vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2019/1337 z 8. augusta 2019]

3

 

Európska komisia

2019/C 382/04

Výmenný kurz eura — 8. novembra 2019

5

2019/C 382/05

Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na zasadnutí 28. júna 2019 k predbežnému návrhu rozhodnutia vo veci M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets Spravodajca: Lotyšsko

6

2019/C 382/06

Záverečná správa úradníka pre vypočutie (M.8864 – Vodafone/certain Liberty Global Assets)

8

2019/C 382/07

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 18. júla 2019, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a uplatňovaním Dohody o EHP (Vec M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets) [oznámené pod číslom C(2019) 5187] ( 1 )

10


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2019/C 382/08

Výzva na predkladanie návrhov 2020 – EAC/A03/2019 Európsky zbor solidarity

23

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2019/C 382/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9605 – DAK Americas/Lotte Chemical UK) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

25

2019/C 382/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9573 — Brookfield/Iridium/Global Borealis) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

27

2019/C 382/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii [Vec M.9582 — Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades] ( 1 )

28


 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

 

Top