EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M8864

Susijungimų patariamojo komiteto nuomonė pareikšta 2019 m. birželio 28 d. posėdyje dėl preliminaraus sprendimo byloje M.8864 – Vodafone / Certain Liberty Global Assets projekto Pranešėjo valstybė narė – Latvija2019/C 382/05

C/2019/5187

OL C 382, 2019 11 11, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 382/6


Susijungimų patariamojo komiteto nuomonė

pareikšta 2019 m. birželio 28 d. posėdyje

dėl preliminaraus sprendimo

byloje M.8864 – Vodafone / Certain Liberty Global Assets projekto

Pranešėjo valstybė narė – Latvija

(2019/C 382/05)

Jurisdikcija

1.

Patariamasis komitetas (15 valstybių narių) pritaria Komisijai, kad sandoris, apie kurį pranešta, yra koncentracija, kaip apibrėžta 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (toliau – Susijungimų reglamentas) (1) 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

2.

Patariamasis komitetas (15 valstybių narių) pritaria Komisijai, kad sandoris, apie kurį pranešta, yra Sąjungos masto, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 1 straipsnio 2 dalyje.

Rinkos apibrėžtis

3.

Patariamasis komitetas (15 valstybių narių) pritaria sprendimo projekte pateiktoms Komisijos išvadoms dėl šių atitinkamų produkto ir geografinių rinkų apibrėžčių:

a.

mažmeninė fiksuotojo telefono ryšio paslaugų rinka;

b.

mažmeninė fiksuotosios interneto prieigos paslaugų rinka;

c.

mažmeninė judriojo ryšio paslaugų rinka;

d.

mažmeninė televizijos paslaugų rinka;

e.

Vokietijos mažmeninė televizijos signalų perdavimo paslaugų rinka;

f.

mažmeninė daugialypių paslaugų rinka;

g.

mažmeninė ryšio paslaugų verslui rinka;

h.

mažmeninė interneto prieglobos paslaugų rinka;

i.

didmeninė skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose paslaugų rinka;

j.

didmeninė linijų nuomos paslaugų rinka;

k.

didmeninė skambučių negeografiniais numeriais nutraukimo ir priėmimo paslaugų rinka;

l.

didmeninė nacionalinių skambučių tarptinklinio perdavimo fiksuotojo ryšio tinkluose paslaugų rinka;

m.

didmeninė tarptautinio nešlio paslaugų rinka;

n.

didmeninė interneto prieigos paslaugų rinka;

o.

didmeninė prieigos suteikimo ir skambučių inicijavimo judriojo ryšio tinkluose paslaugų rinka;

p.

didmeninė skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose paslaugų rinka;

q.

didmeninė tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų rinka;

r.

didmeninė televizijos kanalų suteikimo ir įsigijimo paslaugų rinka;

s.

didmeninė televizijos signalų perdavimo paslaugų rinka;

t.

Vokietijos tarpinio televizijos signalų perdavimo paslaugų rinka;

u.

televizijos turinio transliacijos teisių suteikimo ir įsigijimo rinka.

Konkurencijos vertinimas

4.

Patariamasis komitetas (15 valstybių narių) pritaria Komisijos vertinimui, kad dėl horizontaliojo nekoordinuojamo poveikio sandoriu, apie kurį pranešta, būtų labai apribota veiksminga konkurencija šiose rinkose:

a.

Vokietijos mažmeninėje fiksuotosios interneto prieigos paslaugų rinkoje;

b.

hipotetinėje Vokietijos mažmeninėje daugialypių paketų, apimančių fiksuotojo telefono ryšio paslaugas ir fiksuotosios interneto prieigos paslaugas, rinkoje;

c.

Vokietijos didmeninėje televizijos kanalų suteikimo ir įsigijimo paslaugų rinkoje ir didmeninėje televizijos signalų perdavimo paslaugų rinkoje.

5.

Patariamasis komitetas (15 valstybių narių) pritaria Komisijos vertinimui, kad nėra tikėtina, jog sandoriu, apie kurį pranešta, bus labai apribota veiksminga konkurencija dėl:

a.

horizontaliojo nekoordinuojamo poveikio 4 punkte nenurodytose rinkose;

b.

horizontaliojo koordinuojamo poveikio;

c.

vertikaliojo nekoordinuojamo poveikio;

d.

konglomerato poveikio.

Įsipareigojimai

6.

Patariamasis komitetas (15 valstybių narių) pritaria Komisijai, kad 2019 m. birželio 11 d. pranešančiosios šalies pateiktais galutiniais įsipareigojimais bus pašalintos sprendimo projekte nurodytos kliūtys, kuriomis labai ribojama veiksminga konkurencija.

7.

Patariamasis komitetas (15 valstybių narių) pritaria Komisijai, kad tuo atveju, jei pranešančioji šalis visiškai laikysis 2019 m. birželio 11 d. pateiktų galutinių įsipareigojimų, nėra tikėtina, kad sandoriu, apie kurį pranešta, bus labai apribota veiksminga konkurencija vidaus rinkoje arba didelėje jos dalyje.

Suderinamumas su vidaus rinka ir EEE susitarimu

8.

Todėl Patariamasis komitetas (15 valstybių narių) pritaria Komisijai, kad sandoris, apie kurį pranešta, pagal Susijungimų reglamento 2 straipsnio 2 dalį bei 8 straipsnio 2 dalį ir EEE susitarimo 57 straipsnį turi būti pripažintas suderinamu su vidaus rinka ir EEE susitarimo veikimu.

Helena LARSSON HAUG

Patariamojo komiteto posėdžio pirmininkė


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


Top