Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1235

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1235/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 350, 20.12.2012, p. 44–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 164 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1235/oj

20.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/44


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1235/2012 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2012

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 15 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (2) stabilește norme privind controalele oficiale consolidate care trebuie efectuate asupra importurilor de hrană pentru animale și de produse alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I la regulamentul menționat anterior (denumită în continuare „lista”), la punctele de intrare pe teritoriile menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(2)

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 prevede că lista trebuie să facă obiectul unei reexaminări periodice, cel puțin trimestriale, luând în considerare cel puțin sursele de informare menționate la articolul respectiv.

(3)

Frecvența și relevanța incidentelor alimentare notificate prin Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje, constatările auditurilor efectuate în țări terțe de către Oficiul Alimentar și Veterinar, precum și rapoartele trimestriale privind transporturile de hrană pentru animale și alimente de origine neanimală prezentate Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 indică faptul că lista ar trebui modificată.

(4)

În special, pentru transporturile de stafide din Afganistan, de pepeni verzi din Brazilia, de căpșuni din China, de mazăre și de fasole din Kenya, de mentă din Maroc, de semințe de pepene verde și produse derivate din Sierra Leone, precum și de anumite ierburi aromatice, mirodenii și legume din Vietnam, sursele relevante de informații indică apariția de noi riscuri și/sau a unui grad de neconformitate cu cerințele de siguranță relevante, justificându-se astfel introducerea unor controale oficiale consolidate. Prin urmare, ar trebui să se includă în listă mențiuni privind aceste transporturi.

(5)

De asemenea, lista ar trebui modificată în sensul reducerii frecvenței controalelor oficiale ale produselor pentru care informațiile disponibile indică o ameliorare generală a conformității cu cerințele relevante prevăzute de legislația Uniunii și pentru care nu se mai justifică frecvența actuală a controalelor oficiale. Prin urmare, rubricile din lista privind vinetele și pepenele amar din Republica Dominicană, mirodeniile din India, precum și fasolea verde lungă, vinetele și legumele Brasicacee din Thailanda ar trebui modificate în consecință.

(6)

De asemenea, lista ar trebui modificată prin eliminarea rubricilor referitoare la produsele pentru care informațiile disponibile indică un grad satisfăcător de conformitate, în general, cu cerințele de siguranță relevante din legislația Uniunii și pentru care nu se mai justifică, prin urmare, frecvența sporită a controalelor oficiale. Prin urmare, rubricile din lista privind piersicile din Egipt, aditivii pentru hrana animalelor și preamestecurile din India și Capsicum annuum din Peru ar trebui modificate în consecință.

(7)

În vederea unei mai bune direcționări a anumitor produse prevăzute în listă, trebuie să se adauge codurile TARIC, după caz. De asemenea, este necesară modificarea anumitor coduri NC pentru a le alinia cu Nomenclatura combinată revizuită care se aplică de la 1 ianuarie 2013.

(8)

În interesul coerenței și clarității legislației Uniunii, este adecvat să se înlocuiască anexa I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 cu textul stabilit în anexa la prezentul regulament.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 669/2009 ar trebui modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 194, 25.7.2009, p. 11.


ANEXĂ

„ANEXA I

Hrană pentru animale și produse alimentare de origine neanimală supuse unor controale oficiale consolidate la punctul de intrare desemnat

Hrană pentru animale și produse alimentare

(utilizare prevăzută)

Cod NC (1)

Subdiviziune TARIC

Țara de origine

Risc

Frecvența controalelor fizice și de identitate

(%)

Struguri uscați

(stafide)

0806 20

 

Afganistan (AF)

Ochratoxina A

50

(Produse alimentare)

 

Alune

(în coajă sau decorticate)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbaidjan (AZ)

Aflatoxine

10

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

Pepene verde

0807 11 00

 

Brazilia (BR)

Salmonella

10

(Produse alimentare)

 

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Brazilia (BR)

Aflatoxine

10

Arahide, decorticate

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

Căpșuni (congelate)

0811 10

 

China (CN)

Norovirus și hepatita A

5

(Produse alimentare)

 

Brassica oleracea

(alte Brassica comestibile, „broccoli chinezesc”) (13)

ex 0704 90 90

40

China (CN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (14)

10

(Produse alimentare –proaspete sau refrigerate)

 

 

Tăiței uscați

ex 1902 11 00;

10

China (CN)

Aluminiu

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Produse alimentare)

 

 

Pomelo

ex 0805 40 00

31; 39

China (CN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (11)

20

(Produse alimentare – proaspete)

 

 

Ceai, chiar aromatizat

0902

 

China (CN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (10)

10

(Produse alimentare)

 

Vinete

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Republica Dominicană (DO)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (3)

10

Pepene amar (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Produse alimentare –legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Fasole verde lungă (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Republica Dominicană (DO)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (3)

20

ex 0710 22 00

10

Ardei (dulce și altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Produse alimentare –legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Portocale (proaspete sau uscate)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egipt (EG)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (7)

10

Rodii

ex 0810 90 75

30

Căpșuni

0810 10 00

 

(Produse alimentare – fructe proaspete)

 

Ardei (dulce și altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egipt (EG)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Produse alimentare –proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxine

50

Arahide, decorticate

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

Frunze de curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (5)

50

(Produse alimentare – plante aromatice)

 

 

Capsicum annuum, întreg

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatoxine

10

Capsicum annuum, măcinat sau pulverizat

ex 0904 22 00

10

Fructe uscate din genul Capsicum, întregi, altele decât ardei dulce (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Curry (produse pe bază de ardei iute)

0910 91 05

Nucșoară (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Ghimbir (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (șofran de India)

0910 30 00

(Produse alimentare – mirodenii uscate)

 

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatoxine

20

Arahide, decorticate

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

Bame

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (2)

50

(Produse alimentare – proaspete)

 

Nucșoară (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonezia (ID)

Aflatoxine

20

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Produse alimentare – mirodenii uscate)

 

Mazăre cu păstaie (necurățată)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (16)

10

Fasole cu păstaie (necurățată)

ex 0708 20 00

40

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

 

 

Semințe de pepene verde (Egusi, Citrullus lanatus) și produse derivate

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatoxine

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Produse alimentare)

 

 

Mentă

ex 1211 90 86

30

Maroc (MA)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (17)

10

(Produse alimentare – plante aromatice)

 

 

Semințe de pepene verde (Egusi, Citrullus lanatus) și produse derivate

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxine

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Produse alimentare)

 

 

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (9)

10

(Produse alimentare – proaspete)

 

 

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Thailanda (TH)

Salmonella (6)

10

Busuioc (sfânt, dulce)

ex 1211 90 86

20

Mentă

ex 1211 90 86

30

(Produse alimentare – plante aromatice)

 

 

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (4)

20

Busuioc (sfânt, dulce)

ex 1211 90 86

20

(Produse alimentare – plante aromatice proaspete)

 

 

Fasole verde lungă (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (4)

20

ex 0710 22 00

10

Vinete

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Legume din familia Brassicaceae

0704; ex 0710 80 95

76

(Produse alimentare –legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Ardei dulci (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turcia (TR)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (8)

10

Tomate

0702 00 00; 0710 80 70

(Produse alimentare –legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

Struguri uscați (stafide)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Ochratoxina A

50

(Produse alimentare)

 

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (15)

20

Busuioc (sfânt, dulce)

ex 1211 90 86

20

Mentă

ex 1211 90 86

30

Pătrunjel

ex 0709 99 90

40

(Produse alimentare – plante aromatice)

 

 

Bame

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (15)

20

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Produse alimentare – proaspete)

 

 

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Africa de Sud (ZA)

Aflatoxine

10

Arahide, decorticate

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 


(1)  În cazul în care numai anumite produse de la orice cod NC trebuie să fie examinate și nu există nicio subdiviziune specifică a codului respectiv în nomenclatura mărfurilor, codul NC se marchează prin „ex”.

(2)  În special, reziduuri de: acefat, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, metomil, tiodicarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamipirid, indoxacarb, mandipropamid.

(3)  În special, reziduuri de: amitraz, acefat, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbamați), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoat, endosulfan, fenamidonă, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoat, oxamil, profenofos, propiconazol, tiabendazol, tiacloprid.

(4)  În special, reziduuri de: acefat, carbaril, carbendazim, carbofuran, clorpirifos, clorpirifos-metil, dimetoat, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoat, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforin.

(5)  În special, reziduuri de: triazofos, oxidemeton-metil, clorpirifos, acetamiprid, tiametoxam, clotianidin, metamidofos, acefat, propargit, monocrotofos.

(6)  Metoda de referință EN/ISO 6579 sau o metodă validată în raport cu aceasta, astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei (JO L 338, 22.12.2005, p. 1).

(7)  În special, reziduuri de: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoat, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cihalotrin, metiocarb, metomil, ometoat, oxamil, fentoat, triofanat-metil.

(8)  În special, reziduuri de: metomil, oxamil, carbendazim, clofentezin, diafentiuron, dimetoat, formetanat, malation, procimidon, tetradifon, tiofanat-metil.

(9)  În special, reziduuri de: carbofuran, metomil, ometoat, dimetoat, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, carbendazim, triforin, procimidon, formetanat.

(10)  În special, reziduuri de: buprofezin, imidacloprid, fenvalerat și esfenvalerat (sumă de izomeri RS și SR), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon și triadimenol (sumă de triadimefon și triadimenol), cipermetrin [cipermetrin, inclusiv alte amestecuri ale izomerilor constituenți (sumă de izomeri)].

(11)  În special, reziduuri de: triazofos, triadimefon și triadimenol (sumă de triadimefon și triadimenol), paration-metil, fentoat, metidation.

(12)  În special, reziduuri de: carbofuran (sumă), clorpirifos, cipermetrin (sumă), ciproconazol, dicofol (sumă), difenoconazol, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz, profenofos, propiconazol, tiofanat-metil și triforin.

(13)  Specii de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Cunoscut, de asemenea, sub denumirile de „Kai Lan”, „Gai Lan”, „Gailan”, „Kailan”, „Chinese bare Jielan”.

(14)  În special, reziduuri de: clorfenapir, fipronil, carbendazim, acetamiprid, dimetomorf și propiconazol.

(15)  În special, reziduuri de: carbofuran, carbendazim (sumă), clorpirifos, profenofos, permetrin, hexaconazole, difenoconazol, propiconazol, fipronil, propargit, flusilazol, fentoat, cipermetrin, metomil, quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoat (sumă), fenbuconazol.

(16)  În special, reziduuri de: dimetoat (sumă), clorpirifos, acefat, metamidofos, metomil, diafentiuron, indoxacarb.

(17)  În special, reziduuri de: clorpirifos, cipermetrină, dimetoat (sumă), endosulfan (sumă), hexaconazol, paration-metil (sumă), metomil, flutriafol, carbendazim (sumă), flubendiamidă, miclobutanil, malation (sumă).”


Top