Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1235

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1235/2012 av den 19 december 2012 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung Text av betydelse för EES

OJ L 350, 20.12.2012, p. 44–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 164 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1235/oj

20.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 350/44


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1235/2012

av den 19 december 2012

om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 15.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (2) fastställs bestämmelser om strängare offentlig kontroll som ska genomföras avseende import av det foder och de livsmedel av icke-animaliskt ursprung som finns i förteckningen i bilaga I till den förordningen (nedan kallad förteckningen) vid ställena för införsel till de territorier som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004.

(2)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 669/2009 ska förteckningen ses över minst varje kvartal med beaktande av åtminstone de informationskällor som anges i den artikeln.

(3)

Förekomsten och relevansen av livsmedelstillbud som anmäls genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder, resultaten från revisioner som kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor genomfört i tredjeländer och de kvartalsrapporter om sändningar av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som medlemsstaterna har lämnat till kommissionen i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 669/2009 visar att förteckningen bör ändras.

(4)

Särskilt för sändningar av torkade vindruvor från Afghanistan, vattenmeloner från Brasilien, jordgubbar från Kina, ärter och bönor från Kenya, mynta från Marocko, vattenmelonfrön och produkter därav från Sierra Leone samt vissa örter, kryddor och grönsaker från Vietnam visar relevanta informationskällor på nya faror och/eller på bristande överensstämmelse med de relevanta säkerhetskraven, vilket motiverar att en strängare offentlig kontroll införs. Poster avseende dessa sändningar bör därför läggas till i förteckningen.

(5)

Förteckningen bör även ses över för att sänka kontrollfrekvensen för de varor där den tillgängliga informationen visar att det skett en förbättring totalt sett i efterlevnaden av de relevanta kraven i unionslagstiftningen och där den befintliga frekvensen på offentlig kontroll därmed inte längre är motiverad. Posterna i förteckningen avseende bittergurka och auberginer från Dominikanska republiken, kryddor från Indien samt sparrisböna, auberginer och kålgrönsaker från Thailand bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Förteckningen bör också ändras genom att posterna stryks för de varor där den tillgängliga informationen visar att de relevanta säkerhetskraven i unionslagstiftningen uppfylls på ett totalt sett tillfredsställande sätt och där en ökad frekvens på kontroll därmed inte längre är motiverad. Posterna i förteckningen avseende persikor från Egypten, fodertillsatser och förblandningar från Indien samt Capsicum annuum från Peru bör därför strykas.

(7)

För att bättre kunna rikta in sig på vissa produkter som anges i förteckningen bör även Taric-nummer anges när så är lämpligt. Vissa KN-nummer bör också ändras för att anpassa dem till den reviderade kombinerade nomenklatur som gäller från och med den 1 januari 2013.

(8)

För att öka enhetligheten och klarheten i unionslagstiftningen bör bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

(9)

Förordning (EG) nr 669/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 194, 25.7.2009, s. 11.


BILAGA

”BILAGA I

Foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av strängare offentliga kontroller vid utsedda införselställen

Foder och livsmedel

(avsedd användning)

KN-nr (1)

Taric-undernummer

Ursprungsland

Fara

Fysiska kontroller och identitetskontroller

(frekvens i procent)

Torkade vindruvor

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoxin A

50

(Livsmedel)

 

Hasselnötter

(med skal eller skalade)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbajdzjan (AZ)

Aflatoxiner

10

(Foder och livsmedel)

 

Vattenmelon

0807 11 00

 

Brasilien (BR)

Salmonella

10

(Livsmedel)

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoxiner

10

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foder och livsmedel

 

Jordgubbar (frysta)

0811 10

 

Kina (CN)

Norovirus och hepatit A

5

(Livsmedel)

 

Brassica oleracea

(andra ätbara kålarter, daggkål [kinesisk broccoli]) (13)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (14)

10

(Livsmedel – färska eller kylda)

 

 

Torkade nudlar

ex 1902 11 00;

10

Kina (CN)

Aluminium

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Livsmedel)

 

 

Pomelo

ex 0805 40 00

31; 39

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (11)

20

(Livsmedel – färska)

 

 

Te, även aromatiserat

0902

 

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (10)

10

(Livsmedel)

 

Auberginer

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (3)

10

Bittergurka (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

 

Sparrisböna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (3)

20

ex 0710 22 00

10

Spanskpeppar (även sötpaprika) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

 

Apelsiner (färska eller torkade)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (7)

10

Granatäpplen

ex 0810 90 75

30

Jordgubbar

0810 10 00

 

(Livsmedel – färska frukter)

 

Spanskpeppar (även sötpaprika) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

 

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

(Foder och livsmedel)

 

Curryblad (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (5)

50

(Livsmedel – färska örter)

 

 

Capsicum annuum, hela

0904 21 10

 

Indien (IN)

Aflatoxiner

10

Capsicum annuum, krossade eller malda

ex 0904 22 00

10

Torkade frukter av släktet Capsicum, hela, med undantag av sötpaprika (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Curry (chiliprodukter)

0910 91 05

Muskotnöt (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Muskotblomma (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Ingefära (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Gurkmeja (Curcuma longa)

0910 30 00

(Livsmedel – torkade kryddor)

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Indien (IN)

Aflatoxiner

20

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foder och livsmedel)

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (2)

50

(Livsmedel – färska)

 

Muskotnöt (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoxiner

20

Muskotblomma (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Livsmedel – torkade kryddor)

 

Ärter med skida (ospritade)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (16)

10

Bönor med skida (ospritade)

ex 0708 20 00

40

(Livsmedel – färska eller kylda)

 

 

Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus lanatus) och produkter därav

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatoxiner

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Livsmedel)

 

 

Mynta

ex 1211 90 86

30

Marocko (MA)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (17)

10

(Livsmedel – färska örter)

 

 

Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus lanatus) och produkter därav

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiner

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Livsmedel)

 

 

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (9)

10

(Livsmedel – färska)

 

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Salmonella (6)

10

Basilika (helig, söt)

ex 1211 90 86

20

Mynta

ex 1211 90 86

30

(Livsmedel – färska örter)

 

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (4)

20

Basilika (helig, söt)

ex 1211 90 86

20

(Livsmedel – färska örter)

 

 

Sparrisböna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (4)

20

ex 0710 22 00

10

Auberginer

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Kålgrönsaker

0704; ex 0710 80 95

76

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

 

Paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (8)

10

Tomater

0702 00 00; 0710 80 70

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

Torkade vindruvor

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Ochratoxin A

50

(Livsmedel)

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (15)

20

Basilika (helig, söt)

ex 1211 90 86

20

Mynta

ex 1211 90 86

30

Persilja

ex 0709 99 90

40

(Livsmedel – färska örter)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (15)

20

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Livsmedel – färska)

 

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Sydafrika (ZA)

Aflatoxiner

10

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foder och livsmedel)

 


(1)  Om bara vissa produkter under ett KN-nummer behöver undersökas och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer i varunomenklaturen anges KN-numret med ”ex”.

(2)  Särskilt resthalter av acefat, metamidofos, triazofos, endosulfan, monokrotofos, metomyl, tiodikarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamyl, acetamipirid, indoxakarb och mandipropamid.

(3)  Särskilt resthalter av amitraz, acefat, aldikarb, benomyl, karbendazim, klorfenapyr, klorpyrifos, CS2 (ditiokarbamater), diafentiuron, diazinon, diklorvos, dikofol, dimetoat, endosulfan, fenamidon, imidakloprid, malation, metamidofos, metiokarb, metomyl, monokrotofos, ometoat, oxamyl, profenofos, propikonazol, tiabendazol och tiakloprid.

(4)  Särskilt resthalter av acefat, karbaryl, karbendazim, karbofuran, klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, dimetoat, etion, malation, metalaxyl, metamidofos, metomyl, monokrotofos, ometoat, profenofos, protiofos, kinalfos, triadimefon, triazofos, dikrotofos, EPN och triforin.

(5)  Särskilt resthalter av triazofos, oxidemetonmetyl, klorpyrifos, acetamiprid, tiametoxam, klotianidin, metamidofos, acefat, propargit och monokrotofos.

(6)  Referensmetod EN/ISO 6579 eller en metod som validerats mot den, enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 1).

(7)  Särskilt resthalter av karbendazim, cyflutrin, cyprodinil, diazinon, dimetoat, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalotrin, metiokarb, metomyl, ometoat, oxamyl, fentoat och tiofanatmetyl.

(8)  Särskilt resthalter av metomyl, oxamyl, karbendazim, klofentezin, diafentiuron, dimetoat, formetanat, malation, procymidon, tetradifon och tiofanatmetyl.

(9)  Särskilt resthalter av karbofuran, metomyl, ometoat, dimetoat, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, karbendazim, triforin, procymidon och formetanat.

(10)  Särskilt resthalter av buprofezin, imidakloprid, fenvalerat och esfenvalerat (summan av RS- och SR-isomerer), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol) samt cypermetrin (cypermetrin inklusive andra blandningar av isomerer [summan av isomerer]).

(11)  Särskilt resthalter av triazofos, triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol), parationmetyl, fentoat och metidation.

(12)  Särskilt resthalter av karbofuran (summan), klorpyrifos, cypermetrin (summan), cyprokonazol, dikofol (summan), difenokonazol, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, prokloraz, profenofos, propikonazol, tiofanatmetyl och triforin.

(13)  Arter av Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Även kallad ”Kai Lan”, ”Gai Lan”, ”Gailan”, ”Kailan” och ”kinesisk bare Jielan”.

(14)  Särskilt resthalter av klorfenapyr, fipronil, karbendazim, acetamiprid, dimetomorf och propikonazol.

(15)  Särskilt resthalter av karbofuran, karbendazim (summan), klorpyrifos, profenofos, permetrin, hexakonazol, difenokonazol, propikonazol, fipronil, propargit, flusilazol, fentoat, cypermetrin, metomyl, kvinalfos, pencycuron, metidation, dimetoat (summan) och fenbukonazol.

(16)  Särskilt resthalter av dimetoat (summan), klorpyrifos, acefat, metamidofos, metomyl, diafentiuron och indoxakarb.

(17)  Särskilt resthalter av klorpyrifos, cypermetrin, dimetoat (summan), endosulfan (summan), hexakonazol, parationmetyl (summan), metomyl, flutriafol, karbendazim (summan), flubendiamid, myklobutanil och malation (summan).”


Top