EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1235

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1235/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP

OJ L 350, 20.12.2012, p. 44–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 164 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Implicitně zrušeno 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1235/oj

20.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 350/44


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1235/2012

ze dne 19. prosince 2012,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (2) stanoví pravidla týkající se provádění zesílených úředních kontrol u dovozu krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I zmíněného nařízení (dále jen „seznam“) v místech vstupu na území uvedená v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004.

(2)

Článek 2 nařízení (ES) č. 669/2009 stanoví, že seznam je s přihlédnutím přinejmenším ke zdrojům informací uvedeným ve zmíněném článku pravidelně, alespoň každé čtvrtletí, přezkoumán.

(3)

Výskyt a závažnost nehod v odvětví potravin oznámených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva, zjištění auditů provedených Potravinovým a veterinárním úřadem ve třetích zemích, jakož i čtvrtletní zprávy o zásilkách krmiv a potravin jiného než živočišného původu, které členské státy podávají Komisi podle článku 15 nařízení (ES) č. 669/2009, naznačují, že seznam by měl být pozměněn.

(4)

Zejména v případě zásilek sušených hroznů z Afghánistánu, vodních melounů z Brazílie, jahod z Číny, hrachu a fazolí z Keni, máty z Maroka, melounových jader a produktů z nich ze Sierry Leone a některých bylinek, koření a zeleniny z Vietnamu udávají informační zdroje výskyt nových rizik a/nebo jistý stupeň neshody s příslušnými požadavky na bezpečnost, což vyžaduje zavedení zesílených úředních kontrol. Na seznam by proto měly být zařazeny položky týkající se těchto zásilek.

(5)

Seznam by též měl být pozměněn tak, aby se snížila četnost úředních kontrol u komodit, u nichž dostupné informace prokazují celkové zlepšení shody s příslušnými požadavky, jež jsou stanoveny v právních předpisech Unie, a u nichž tudíž není stávající četnost úředních kontrol nadále opodstatněná. Položky v seznamu pro lilek a hořký meloun z Dominikánské republiky, koření z Indie a fazole, lilek a zeleninu rodu Brassica z Thajska by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

Ze seznamu by dále měly být odstraněny položky pro komodity, u nichž dostupné informace prokazují celkově uspokojivý stupeň shody s příslušnými požadavky na bezpečnost, jež jsou stanoveny v právních předpisech Unie, a u nichž tudíž není zvýšená četnost kontrol nadále opodstatněná. Položky v seznamu pro broskve z Egypta, doplňkové látky a premixy z Indie a Capsicum annuum z Peru by proto měly být odstraněny.

(7)

V zájmu lepšího zacílení některých produktů uvedených na seznamu musí být tam, kde je to namístě, doplněny kódy TARIC. Pro dosažení souladu s revidovanou kombinovanou nomenklaturou, která bude platit od 1. ledna 2013, je rovněž třeba změnit některé kódy KN.

(8)

V zájmu konzistence a srozumitelnosti právních předpisů Unie je vhodné nahradit přílohu I nařízení (ES) č. 669/2009 zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

(9)

Nařízení (ES) č. 669/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 669/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Krmiva a potraviny jiného než živočišného původu podléhající zesíleným úředním kontrolám na určeném místě vstupu

Krmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Třídění TARIC

Země původu

Riziko

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti

(%)

Sušené hrozny

(vinná réva)

0806 20

 

Afghánistán (AF)

Ochratoxin A

50

(Potraviny)

 

Lískové ořechy

(ve skořápce nebo bez skořápky)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Ázerbájdžán (AZ)

Aflatoxiny

10

(Krmiva a potraviny)

 

Meloun vodní

0807 11 00

 

Brazílie (BR)

Salmonela

10

(Potraviny)

 

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Brazílie (BR)

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

Jahody (zmrazené)

0811 10

 

Čína (CN)

Norovirus a hepatitida A

5

(Potraviny)

 

Brassica oleracea

(jiné jedlé druhy rodu Brassica, „čínská brokolice“) (13)

ex 0704 90 90

40

Čína (CN)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (14)

10

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 

 

Sušené nudle

ex 1902 11 00;

10

Čína (CN)

Hliník

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Potraviny)

 

 

Pomela

ex 0805 40 00

31; 39

Čína (CN)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (11)

20

(Potraviny – čerstvé)

 

 

Čaj, též aromatizovaný

0902

 

Čína (CN)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (10)

10

(Potraviny)

 

Lilek

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Dominikánská republika (DO)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (3)

10

Hořký meloun (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

 

 

Fazole (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Dominikánská republika (DO)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (3)

20

ex 0710 22 00

10

Papriky (sladké a jiné než sladké) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

 

 

Pomeranče (čerstvé nebo sušené)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egypt (EG)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (7)

10

Granátová jablka

ex 0810 90 75

30

Jahody

0810 10 00

 

(Potraviny – čerstvé ovoce)

 

Papriky (sladké a jiné než sladké) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egypt (EG)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 

 

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

(Krmiva a potraviny)

 

Listy curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

Indie (IN)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (5)

50

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

Capsicum annuum, vcelku

0904 21 10

 

Indie (IN)

Aflatoxiny

10

Capsicum annuum, drcené nebo mleté

ex 0904 22 00

10

Sušené plody rodu Capsicum, vcelku, jiné než sladké papriky (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Curry (výrobky z chilli papriček)

0910 91 05

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Muškátový květ (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Zázvor (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (kurkuma) (turmeric)

0910 30 00

(Potraviny – sušené koření)

 

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Indie (IN)

Aflatoxiny

20

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Indie (IN)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (2)

50

(Potraviny – čerstvé)

 

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxiny

20

Muškátový květ (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Potraviny – sušené koření)

 

Hrách setý (nevyluštěný)

ex 0708 10 00

40

Keňa (KE)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (16)

10

Fazole (nevyluštěné)

ex 0708 20 00

40

(Potraviny – čerstvé a chlazené)

 

 

Melounová jádra (Egusi, Citrullus lanatus) a produkty z nich vyrobené

ex 1207 70 00;

10

Nigérie (NG)

Aflatoxiny

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Potraviny)

 

 

Máta

ex 1211 90 86

30

Maroko (MA)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (17)

10

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

Melounová jádra (Egusi, Citrullus lanatus) a produkty z nich vyrobené

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiny

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Potraviny)

 

 

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thajsko (TH)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (9)

10

(Potraviny – čerstvé)

 

 

Listy koriandru

ex 0709 99 90

72

Thajsko (TH)

Salmonela (6)

10

Bazalka (pravá)

ex 1211 90 86

20

Máta

ex 1211 90 86

30

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

Listy koriandru

ex 0709 99 90

72

Thajsko (TH)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (4)

20

Bazalka (pravá)

ex 1211 90 86

20

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

Fazole (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Thajsko (TH)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (4)

20

ex 0710 22 00

10

Lilek

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Zelenina rodu Brassica

0704; ex 0710 80 95

76

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

 

 

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (8)

10

Rajčata

0702 00 00; 0710 80 70

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

 

Sušené hrozny (vinná réva)

0806 20

 

Uzbekistán (UZ)

Ochratoxin A

50

(Potraviny)

 

Listy koriandru

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (15)

20

Bazalka (pravá)

ex 1211 90 86

20

Máta

ex 1211 90 86

30

Petržel

ex 0709 99 90

40

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (15)

20

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Potraviny – čerstvé)

 

 

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Jihoafrická republika (ZA)

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 


(1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)  Zejména rezidua: acefátu, methamidofu, triazofu, endosulfanu, monokrotofu, methomylu, thiodikarbu, diafenthiuronu, thiamethoxamu, fipronilu, oxamylu, acetamipridu, indoxakarbu a mandipropamidu.

(3)  Zejména rezidua: amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlorfenapyru, chlorpyrifu, CS2 (dithiokarbamáty), diafenthiuronu, diazinonu, dichlorvu, dikofolu, dimethoátu, endosulfanu, fenamidonu, imidaklopridu, malathionu, methamidofu, methiokarbu, methomylu, monokrotofu, omethoátu, oxamylu, profenofu, propikonazolu, thiabendazolu a thiaklopridu.

(4)  Zejména rezidua: acefátu, karbarylu, karbendazimu, karbofuranu, chlorpyrifu, chlorpyrifos-methylu, dimethoátu, ethionu, malathionu, metalaxylu, methamidofu, methomylu, monokrotofu, omethoátu, profenofu, prothiofu, kvinalfu, triadimefonu, triazofu, dikrotofu, EPN a triforinu.

(5)  Zejména rezidua: triazofu, oxydemeton-methylu, chlorpyrifu, acetamipridu, thiamethoxamu, klothianidinu, methamidofu, acefátu, propargitu a monokrotofu.

(6)  Referenční metoda EN/ISO 6579 nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody, jak je uvedeno v článku 5 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1).

(7)  Zejména rezidua: karbendazimu, cyfluthrinu, cyprodinilu, diazinonu, dimethoátu, ethionu, fenitrothionu, fenpropathrinu, fludioxonilu, hexaflumuronu, lambda-cyhalothrinu, methiokarbu, methomylu, omethoátu, oxamylu, fenthoátu a thiofanát-methylu.

(8)  Zejména rezidua: methomylu, oxamylu, karbendazimu, klofentezinu, diafenthiuronu, dimethoátu, formetanátu, malathionu, procymidonu, tetradifonu a thiofanát-methylu.

(9)  Zejména rezidua: karbofuranu, methomylu, omethoátu, dimethoátu, triazofu, malathionu, profenofu, prothiofu, ethionu, karbendazimu, triforinu, procymidonu a formetanátu.

(10)  Zejména rezidua: buprofezinu; imidaklopridu; fenvalerátu a esfenvalerátu (suma izomerů RS & SR); profenofu; trifluralinu; triazofu; triadimefonu a triadimenolu (suma triadimefonu a triadimenolu) a cypermethrinu (cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)).

(11)  Zejména rezidua: triazofu, triadimefonu a triadimenolu (suma triadimefonu a triadimenolu), parathion-methylu, fenthoátu a methidathionu.

(12)  Zejména rezidua: karbofuranu (suma), chlorpyrifu, cypermethrinu (suma), cyprokonazolu, dikofolu (suma), difenokonazolu, dinotefuranu, ethionu, flusilazolu, folpetu, prochlorazu, profenofu, propikonazolu, thiofanát-methylu a triforinu.

(13)  Druh Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultivar alboglabra. Též pod názvy „Kai Lan“, „Gai Lan“, „Gailan“, „Kailan“, „čínská brokolice Jielan“.

(14)  Zejména rezidua: chlorfenapyru, fipronilu, karbendazimu, acetamipridu, dimethomorfu a propikonazolu.

(15)  Zejména rezidua: karbofuranu, karbendazimu (suma), chlorpyrifu, profenofu, permethrinu, hexakonazolu, difenokonazolu, propikonazolu, fipronilu, propargitu, flusilazolu, fenthoátu, cypermethrinu, methomylu, kvinalfu, pencykuronu, methidathionu, dimethoátu (suma) a fenbukonazolu.

(16)  Zejména rezidua: dimethoátu (suma), chlorpyrifu, acefátu, methamidofu, methomylu, diafenthiuronu a indoxakarbu.

(17)  Zejména rezidua: chlorpyrifu, cypermethrinu, dimethoátu (suma), endosulfanu (suma), hexakonazolu, parathion-methylu (suma), methomylu, flutriafolu, karbendazimu (suma), flubendiamidu, myklobutanilu a malathionu (suma).“


Top