EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:350:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 350, 20 grudzień 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.350.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 350

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
20 grudnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1231/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1232/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne, produkty rybołówstwa i produkty przemysłowe

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1233/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszaru VIId przez statki pływające pod banderą Niderlandów

36

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1234/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

38

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1235/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

44

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1236/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 511/2010 na przywóz niektórych rodzajów drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych nieznacznie zmienionych rodzajów drutu molibdenowego zawierającego wagowo 97 % lub więcej, ale mniej niż 99,95 % molibdenu, pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, i poddające ten przywóz rejestracji

51

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1237/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej wirus żółtej mozaiki cukinii (szczep niezłośliwy), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1)

55

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1238/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Trichoderma asperellum (szczep T34), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1)

59

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1239/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

63

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1240/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

67

 

 

DECYZJE

 

 

2012/799/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, sekcja 2 – Rada

69

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2010, sekcja 2 – Rada

71

 

 

2012/800/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2010

76

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2010

77

 

 

2012/801/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2010

81

 

 

2012/802/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2010

82

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2010

84

 

 

2012/803/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2010

88

 

 

2012/804/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2010

89

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2010

91

 

 

2012/805/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2010

95

 

 

2012/806/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2007/767/WE ustanawiającą odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Wysp Falklandzkich (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9408)

97

 

 

2012/807/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dla połowów pelagicznych na wodach zachodnich północno-wschodniego Atlantyku

99

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 157/12/COL z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gnr 271/8 przez gminę miejską Oppdal (Norwegia)

109

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 339/12/COL z dnia 20 września 2012 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 92/12/COL

114

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top