Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:350:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 350, 20 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.350.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 350

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
20 december 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1231/2012 van de Raad van 17 december 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 7/2010 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1232/2012 van de Raad van 17 december 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1344/2011 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw-, visserij- en industrieproducten

8

 

*

Verordening (EU) nr. 1233/2012 van de Commissie van 17 december 2012 tot vaststelling van een verbod op de visserij op roggen in de EU-wateren van VIId door vaartuigen die de vlag van Nederland voeren

36

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1234/2012 van de Commissie van 19 december 2012 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 468/2010 tot vaststelling van de EU-lijst van vaartuigen die illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij bedrijven

38

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1235/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (1)

44

 

*

Verordening (EU) nr. 1236/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 511/2010 van de Raad ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer van molybdeendraad van oorsprong uit de Volksrepubliek China door de invoer van bepaald enigszins gewijzigd molybdeendraad, bevattende 97 of meer doch minder dan 99,95 gewichtspercenten molybdeen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, en tot onderwerping van deze invoer aan een registratieplicht

51

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1237/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot goedkeuring van de werkzame stof courgettegeelmozaïekvirus — zwakke stam, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1)

55

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1238/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot goedkeuring van de werkzame stof Trichoderma asperellum (stam T34) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1)

59

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1239/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 543/2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee

63

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1240/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

67

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/799/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling II — Raad

69

Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 met de daarvan een integrerend deel uitmakende opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling II — Raad

71

 

 

2012/800/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2010

76

Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2010

77

 

 

2012/801/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over de afsluiting van de rekeningen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2010

81

 

 

2012/802/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2010

82

Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2010

84

 

 

2012/803/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2010

88

 

 

2012/804/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010

89

Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010

91

 

 

2012/805/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010

95

 

 

2012/806/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 17 december 2012 tot wijziging van Beschikking 2007/767/EG inzake de afwijking van de oorsprongsregels in Besluit 2001/822/EG van de Raad voor bepaalde visserijproducten uit de Falklandeilanden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9408)

97

 

 

2012/807/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van een specifiek controle- en inspectieprogramma voor de pelagische visserij in de westelijke wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan

99

 

 

III   Andere handelingen

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 157/12/COL van 9 mei 2012 betreffende de verkoop van grond gnr 271/8 door de gemeente Oppdal (Noorwegen)

109

 

*

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 339/12/COL van 20 september 2012 tot wijziging van de lijst van punt 39 van deel 1.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst waarin een lijst is vastgesteld van de grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen die zijn erkend voor de veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten uit derde landen en tot intrekking van Besluit nr. 92/12/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

114

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top