EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Norme UE privind infracțiunile teroriste și sancțiunile aferente

This summary has been archived and will not be updated. See 'Lupta împotriva terorismului – definiții ale crimelor teroriste și sprijin pentru victime' for an updated information about the subject.

Norme UE privind infracțiunile teroriste și sancțiunile aferente

Această decizie-cadru (2002/475/JAI) și decizie de modificare (2008/919/JAI) impun țărilor UE să-și alinieze legislațiile și să introducă sancțiuni minime pentru infracțiunile teroriste. Deciziile definesc infracțiunile teroriste, precum și infracțiunile care privesc grupurile teroriste sau infracțiunile legate de activități teroriste și stabilesc normele pentru transpunere în țările UE.

ACT

Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului.

SINTEZĂ

Această decizie-cadru (2002/475/JAI) și decizie de modificare (2008/919/JAI) impun țărilor UE să-și alinieze legislațiile și să introducă sancțiuni minime pentru infracțiunile teroriste. Deciziile definesc infracțiunile teroriste, precum și infracțiunile care privesc grupurile teroriste sau infracțiunile legate de activități teroriste și stabilesc normele pentru transpunere în țările UE.

CARE ESTE ROLUL ACESTOR DECIZII-CADRU?

Deciziile definesc:

conceptul de infracțiune teroristă este o combinație de două elemente:

elemente obiective (crimă, vătămări corporale, luarea de ostatici, șantajul, comiterea unor atacuri, amenințarea de a săvârși oricare din faptele de mai sus etc.) și

elemente subiective (fapte săvârșite cu scopul de a intimida grav o populație, de a destabiliza sau de a distruge structurile unei țări sau organizații internaționale, sau de a constrânge puterile publice să se abțină de la a îndeplini un act oarecare).

un grup terorist este definit ca fiind o asociere structurată, formată din două sau mai mult de două persoane, stabilită în timp și care acționează concertat în vederea săvârșirii de infracțiuni teroriste.

De asemenea, solicită fiecărei țări UE să:

incrimineze faptele pregătitoare ca fiind infracțiuni legate de activități teroriste. Exemplele includ provocările publice de a comite o infracțiune de terorism, recrutarea și instruirea pentru terorism și furtul, șantajul sau falsificările cu scopul de a săvârși infracțiuni teroriste;

incrimineze actele de instigare, complicitate sau tentativă, precum și încercarea de a săvârși anumite tipuri de infracțiuni;

stabilească pedepse penale pentru persoanele juridice și să prevadă reguli și praguri pentru pedepse și sancțiuni;

stabilească competența în ceea ce privește infracțiunile teroriste, atunci când infracțiunea este săvârșită pe teritoriul țării respective sau la bordul unei nave sub pavilionul său sau a unei aeronave înregistrate în țara respectivă;

stabilească competența dacă autorul infracțiunii este resortisantul sau rezidentul țării respective, infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei entități juridice de pe teritoriul acesteia, infracțiunea este săvârșită împotriva populației sau instituțiilor din țara UE sau împotriva unei instituții UE cu sediul în respectiva țară;

stabilească competența în cazul în care refuză predarea sau extrădarea unei persoane suspectate sau condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni teroriste;

coopereze cu alte țări din UE și să decidă care dintre acestea își asumă jurisdicția atunci când sunt implicate mai multe țări într-un anumit caz;

adopte măsuri pentru a asigura asistență adecvată pentru familiile victimelor.

ASPECTE-CHEIE

În raportul din septembrie 2014 privind punerea în aplicare a deciziei-cadru 2008, Comisia Europeană remarcă că majoritatea țărilor UE (în afară de Irlanda și Grecia) au adoptat măsuri pentru incriminarea infracțiunilor recent introduse, precum provocările publice, recrutarea și instruirea pentru terorism.

Există în continuare anumite chestiuni nerezolvate privind modalitatea în care punerea în aplicare a acestei decizii-cadru în legislația națională a țărilor UE va afecta provocarea indirectă* și incriminarea faptelor săvârșite de așa-zișii „actori individuali”**. Cu toate acestea, Comisia Europeană a invitat țările UE să clarifice problemele în vederea completării evaluării realizate de aceasta.

Raportul a subliniat necesitatea unei abordări mai ample pentru ca aplicarea legii să se axeze pe prevenirea timpurie a radicalizării și a recrutării pentru terorism.

Raportul încurajează țările UE să monitorizeze și să evalueze aplicarea măsurilor de drept penal privind terorismul, acordând atenția cuvenită protecției drepturilor fundamentale.

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, care însoțește raportul, conține o imagine mai detaliată asupra transpunerii măsurilor în țările UE.

În 2015 Comisia va realiza o evaluare a impactului cu scopul de a actualiza decizia-cadru 2008/919/JAI în 2016. Rolul acestei evaluări este de a asigura coerența legilor în întreaga UE în ceea ce privește infracțiunile săvârșite de luptători teroriști străini.

Consiliul ia în considerare semnarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (STCE nr. 196) și Protocolul adițional la aceasta în numele Uniunii Europene. Cel din urmă abordează fenomenul luptătorilor teroriști străini având în vedere Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 2178(2014) din 24 septembrie 2014.

CONTEXT

În conformitate cu concluziile Consiliului European de la Tampere din 1999, care a identificat terorismul ca fiind cea mai gravă încălcare a drepturilor fundamentale, a drepturilor omului și a principiilor, în urma planului de acțiune promovat de reuniunea extraordinară a Consiliului European din 21 septembrie 2001, s-a adoptat decizia-cadru 2002/475/JAI pentru a combate mai eficient terorismul.

TERMENI CHEIE

* Provocare indirectă: discurs care instigă indirect sau riște să instige acțiuni teroriste, de exemplu, atunci când declarațiile anterioare ale unui terorist pot fi înțelese de către susținători ca fiind un apel pentru continuarea activităților teroriste.

** Actori individuali: teroriști care acționează individual.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne a Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia-cadru 2002/475/JAI

22.6.2002

31.12.2002

JO L 164, 22.6.2002, pp. 3-7.

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia-cadru 2008/919/JAI

9.12.2008

9.12.2010

JO L 330, 9.12.2008, pp. 21-23.

ACTE CONEXE

Raportul Comisiei în temeiul articolului 11 din decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului [COM(2007) 681 final, 6.11.2007].

Raportul Comisiei în temeiul articolului 11 din decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului [COM(2004) 409 final, 8.6.2004].

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a deciziei-cadru 2008/919/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 de modificare a deciziei-cadru 2002/475/JAI privind combaterea terorismului [COM(2014) 554 final, 5.9.2014].

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a deciziei-cadru 2008/919/JAI a Consiliului de modificare a deciziei-cadru 2002/475/JAI privind combaterea terorismului [SWD(2014) 270 final, 5.9.2014].

Ultima actualizare: 02.06.2015

Top