EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:031:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 31, 1 lutego 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 31

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
1 lutego 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/157 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/158 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metoksyfenozyd jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/159 z dnia 31 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali

27

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/160 z dnia 24 stycznia 2019 r. wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od warunków wymaganych w odniesieniu do kwalifikowanego materiału siewnego, przewidzianych w dyrektywach Rady 66/401/EWG i 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 305)  ( 1 )

75

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/161 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 821)  ( 1 )

77

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych ( Dz.U. L 312 z 28.11.2017 )

108

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych ( Dz.U. L 139 z 5.6.2018 )

108

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top