EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:031:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 31, 1. februar 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 31

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
1. februar 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/157 af 6. november 2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/158 af 31. januar 2019 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet methoxyfenozid, som kandidat til substitution, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 af 31. januar 2019 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter

27

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/160 af 24. januar 2019 om indrømmelse af en midlertidig undtagelse fra de krævede betingelser for certificeret frø og sædekorn i Rådets direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF (meddelt under nummer C(2019) 305)  ( 1 )

75

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/161 af 31. januar 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 821)  ( 1 )

77

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse ( EUT L 312 af 28.11.2017 )

108

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv (EU) 2018/822 af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger ( EUT L 139 af 5.6.2018 )

108

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top