Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:031:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 31, 1. veebruar 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 31

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
1. veebruar 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/157, 6. november 2018, millega muudetakse delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist) II lisa ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/158, 31. jaanuar 2019, millega pikendatakse toimeaine metoksüfenosiidi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

21

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/159, 31. jaanuar 2019, millega kehtestatakse lõplikud kaitsemeetmed teatavate terasetoodete impordi suhtes

27

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/160, 24. jaanuar 2019, millega nähakse ette ajutine erand nõukogu direktiivides 66/401/EMÜ ja 66/402/EMÜ sätestatud sertifitseeritud seemne suhtes kohaldatavatest tingimustest (teatavaks tehtud numbri C(2019) 305 all)  ( 1 )

75

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/161, 31. jaanuar 2019, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2019) 821 all)  ( 1 )

77

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 24. novembri 2017. aasta määruse (EL) 2017/2196 (millega kehtestatakse elektrivõrgu hädaolukorra ja taastamise eeskiri) parandus ( ELT L 312, 28.11.2017 )

108

 

*

Nõukogu 25. mai 2018. aasta direktiivi (EL) 2018/822 (millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas aruantavate piiriüleste skeemide puhul) parandus ( ELT L 139, 5.6.2018 )

108

 

*

Nõukogu 24. juuli 2008. aasta raamotsuse 2008/675/ÜVJP (mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uutes kriminaalmenetlustes) parandus ( ELT L 220, 15.8.2008 )

109

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top