EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:031:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 31, 2019. gada 1. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 31

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 1. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/157 (2018. gada 6. novembris), ar ko groza Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi, II pielikumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/158 (2019. gada 31. janvāris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas metoksifenozīda kā aizstājamas vielas apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/159 (2019. gada 31. janvāris), ar ko nosaka galīgos aizsardzības pasākumus pret konkrētu tērauda ražojumu importu

27

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/160 (2019. gada 24. janvāris), ar ko paredz pagaidu atkāpi no Padomes Direktīvā 66/401/EEK un 66/402/EEK paredzētajiem nosacījumiem, kas piemērojami sertificētām sēklām (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 305)  ( 1 )

75

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/161 (2019. gada 31. janvāris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 821)  ( 1 )

77

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2017/2196 (2017. gada 24. novembris), ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā ( OV L 312, 28.11.2017. )

108

 

*

Labojums Padomes Direktīvā (ES) 2018/822 (2018. gada 25. maijs), ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES ( OV L 139, 5.6.2018. )

108

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top