EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:150:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 150, 4 czerwiec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.150.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 150

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
4 czerwca 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 508/2013 z dnia 29 maja 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 509/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kilku dodatków w niektórych napojach alkoholowych (1)

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 510/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania tlenków i wodorotlenków żelaza (E 172), hydroksypropylometylocelulozy (E 464) oraz polisorbatów (E 432–436) do znakowania niektórych owoców (1)

17

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 511/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

21

 

 

DECYZJE

 

 

2013/257/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Ministrów AKP-UE w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 przewidzianych w Umowie o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

23

 

 

2013/258/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Ministrów AKP-UE w odniesieniu do statusu Federalnej Republiki Somalii względem Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

26

 

 

2013/259/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 maja 2013 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisów dotyczących Bahrajnu i Chin w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2927)  (1)

28

 

 

2013/260/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie środka podjętego przez Niemcy zgodnie z art. 11 dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zakazującego wprowadzania do obrotu pilarki łańcuchowej typu HV 0003 produkowanej przez Regal Tools Co. Ltd (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3125)  (1)

31

 

 

 

*

Informacja dla czytelników – Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top