EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:150:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 150, 4 juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.150.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 150

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
4 juni 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 508/2013 av den 29 maj 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa volframelektroder med ursprung i Folkrepubliken Kina till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 509/2013 av den 3 juni 2013 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av flera tillsatser i vissa alkoholhaltiga drycker (1)

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 510/2013 av den 3 juni 2013 om ändring av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av järnoxider och järnhydroxider (E 172), hydroxipropylmetylcellulosa (E 464) och polysorbater (E 432–436) för märkning av vissa frukter (1)

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 511/2013 av den 3 juni 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

21

 

 

BESLUT

 

 

2013/257/EU

 

*

Rådets beslut av den 27 maj 2013 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i AVS–EU-ministerrådet beträffande den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 för partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

23

 

 

2013/258/EU

 

*

Rådets beslut av den 27 maj 2013 om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i AVS–EU-ministerrådet angående Förbundsrepubliken Somalias status i förhållande till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

26

 

 

2013/259/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 31 maj 2013 om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posterna för Bahrain och Kina i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka det är tillåtet att till unionen föra in levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur [delgivet med nr C(2013) 2927]  (1)

28

 

 

2013/260/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 31 maj 2013 om en åtgärd vidtagen av Tyskland i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG för att förbjuda utsläppande på marknaden av motorsågar av typen HV 0003, tillverkade av Regal Tools Co. Ltd [delgivet med nr C(2013) 3125]  (1)

31

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top